Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 129 - Bus stebuklų danguje / Meteoras / 6-asis antspaudas

2018 m. gruodžio 12 d.


Buvau Sosto patalpoje, garbinau ir šlovinau, ir meldžiausi, kaip ir visada. Šiandien buvau prie Raudų sienos, Jeruzalėje, giedojau jiems dvasioje ("The Sacrifice Lamb" ["Aukos avinėlis"], kurią atlieka Joshua Aaron). Aš taip pat kartu su savo ereliu skridau virš Žemės ir skelbiau 91-ą psalmę, buvau apsivilkusi Dievo ginkluote. Keletą sekundžių deklaravau ir nuo tikrai aukšto pastato - tai galėjo būti tas, esantis Dubajuje, bet atrodo, jog buvau daugelyje vietų. Kai sugrįžau, nuėjau trumpai pasikalbėti su Jėzumi ir Jis tiesiog mane padrąsino, pasakydamas: "Puikiai atlikta." Šiandien aš pagelbėjau draugei/ui su išlaisvinimu (išlaisvinimu nuo demonų). Labai gera matyti, kaip pavergtieji yra išlaisvinami iš tvirtovių.


Po to nuėjau į regėjimų vietą, pasisveikinau su keturiais šventaisiais draugais ir su grupe, ir pasistengiau pasižiūrėti į ekraną. Bet kai tik stengiausi pažiūrėti, aš vis kildavau į viršų! Aš stengiausi sugrįžti prisijungti prie jų, bet atsiradau sklęsdama į viršų į kosmosą, šiek tiek virš Žemės. Negalėjau kontroliuoti, kur aš keliauju. Aš šiek tiek pasukau galvą į kairę ir akis į akį susidūriau su sklandančiu palydovu. Nesu tikra, ar tai buvo kosminė stotis, nes jis nebuvo toks didelis. Žemiau manęs, dešinėje buvo Žemė. Ji nebuvo labai toli. Staiga į palydovą smogė didelis ugnies kamuolys, kuris atskriejo kiek iš viršaus ir kairės. Jis sprogo. Pažvelgiau į viršų ir išvydau, jog ten buvo daug ugnies kamuolių, lekiančių link žemės. Sunku pasakyti, kokio dydžio jie buvo. Ten buvo jų daug. Esu ir anksčiau turėjusi panašų regėjimą. Supratau, jog bus ženklų ir stebuklų danguje, apie kuriuos išpranašauta Biblijoje. Kai kurie pavyzdžiai: Mato 24:29, Joelio 2:30.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/12/14/vision-128-there-will-be-wonders-in-the-sky/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos." (Mato 24:29)


"Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų - ­kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų." (Joelio 2:30)