Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 126 - "Jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę" / Jėzaus dienos akcentas

2018 m. lapkričio 29 d.


Maldos laiku Sosto patalpoje, buvau dvasinėje kelionėje ir nuvykau pasimelsti virš tam tikros šeimos. Šios dalies aš neįtrauksiu, nes tai asmeniška. Nuo ten, aš kaip visada atvykau prie baltojo suolelio. Trumpai pasikalbėjau su Jėzumi. Paklausiau, koks Jo dienos akcentas ir Jis papasakojo, kaip Jis stiprino daugelio tikinčiųjų tikėjimą, kai jie laužė baimės tvirtoves ir tai darydami, jie atsilaiko sunkumų vidury, persekiojimuose ir išbandymuose ir tampa drąsesni.


Kaip visada, nuėjau į regėjimų vietą. Susitikau savo keturis šventuosius draugus, grupę ir pažvelgiau į ekraną. Vaizdą užpildė aitvaras. Mano vaizdas buvo iš oro, žvelgiau tiesiai į paprastą senovinio stiliaus aitvarą, skraidantį ore. Pažvelgiau žemyn ir išvydau, jog aitvaro virvę laikė mergaitė, bėgiojanti su šeima. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar buvau ant žemės, žiūrėjau kaip mergaitė juokėsi su džiaugsmu dėl šio aitvaro - toks džiaugsmas dėl kažko tokio paprasto kaip aitvaro skraidinimas parke. Negalėjau nenusišypsoti. Tuomet mano dešinėje pasirodė banda didžiulių vilkų. (Jie buvo didesni nei įprasti vilkai, kuriuos matome miškuose). Esu mačiusi šią bandą anksčiau kitame regėjime. Bandos vadas buvo didesnis nei kiti vilkai, jis urzgė apnuogindamas savo iltis, o jo kailis buvo pašiauštas lyg pasiruošęs puolimui. Staiga skaistus ir didžiulis angelas atvyko ir atsistojo priešais vilkų bandą, jis stovėjo tarp jų ir mergaitės su šeima. Vilkų banda iškart išsisklaidė, išskyrus vadą, kuris apsigręžė iš baimės, jo galva ir uodega buvo nuleistos ir jis sėlino atgal, bet lėtai. Iš jo veido galėjai suprasti, kad jis turėjo kėslų, ir kiek supratau, jis bandys sugrįžti.


Suprantu, jog mergaitė reprezentuoja tikintįjį. Jėzus pasakė, kad mes galime surasti džiaugsmo paprastuose gyvenimo dalykuose - kaip kad aitvaras - jei ieškosime, mes surasime. Džiaugsmas taip pat yra pasirinkimas. Jis taip pat man priminė ištrauką iš Mato 18:3, kur Jis moko, kad "...jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę."


Vaiko tikėjimas yra reikalingas tam, kad turėti bendravimą su Jėzumi. Mes turime visiškai pasitikėti, būti nuolankūs ir priklausomi nuo Jo visose gyvenimo srityse. Tai statydina mūsų tikėjimą ir išvysto gilesnį supratimą apie tai, kas mes esame Jame ir Jis mumyse. "Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu." (Jono 15:4) Ir kai mes tai suvokiame, tai tampa neįtikėtinu ginklu, kuris sugriauna bet kokias tvirtoves ir vergystę! Šėtonas tai žino.


Vilkai reprezentuoja Šėtoną ir jo nedorąją armiją. "Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti." ir jam nerūpi, kokio tu amžiaus. Angelas reprezentuoja pagalbą, kurią mes gauname dvasiniame pasaulyje. Ef 6:10 "...būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas." Ir "Viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta,jis saugos tavo gyvastį. Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį." Ps 121:7


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/29/vision-126-unless-you-change-and-become-like-little-children-you-will-never-enter-the-kingdom-of-heaven/