Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 125 - Azijoje artinasi audra

2018 m. lapkričio 25 d.

 

Garbinimo ir šlovinimo bei 91-os psalmės maldos metu aš keliavau dvasioje su savo ereliu ir atsiradau patarnaujanti azijiečių šeimai, kuri ieškojo prieglaudos nuo siaubingos audros. Buvo nepaprastai vėjuota ir stipriai lijo. Mačiau kaip palmė su savo šakomis buvo atgręžta į vieną pusę dėl vėjo. Šeima iš baimės buvo kažkur susiglaudusi, bet angelai juos dengė. Aš padrąsinau juos ir pasidalinau išgelbėjimo viltimi Jėzuje Kristuje ir sugrįžau į Sosto patalpą. Nuėjau pasimatyti su Jėzumi prie suolelio. Šis vizitas buvo asmeniškas ir aš jį pasiliksiu sau.


Po šio laiko, aš nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir grupę, ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau tą pačią palmę, palinkusią vėjyje, kurią ką tik mačiau savo dvasinėje kelionėje. Vėjas turėjo būti labai stiprus, kad priverstų šakas skristi vėjyje visiškai viena kryptimi. Mano vaizdas buvo toks, lyg aš stovėčiau ant žemės ir žiūrėčiau į visą sceną. Vandenynas, kuris, žinojau, buvo mano kairėje, bet kurio negalėjau matyti, buvo iškart už palmių ir krūmynų. Vietovė buvo be pastatų, mačiau tik tropinę augmeniją ir tą nedidelę šeimą, bet žinojau, jog toje vietovėje yra mažų namų, net jei ir negalėjau jų matyti. Buvo sunku įžiūrėti pro stiprų vėją ir lietų: viskas atrodė kaip pro rūką. Skraidė nuolaužos ir staiga didžiulė valtis atplaukė iš kairės pusės kartu su vandenyno vandens antplūdžiu. Mąsčiau, ar tai bus didelė žvejybinė valtis.


Žinojau, jog tai rimta audra, kuri bus neįtikėtinai destruktyvi. Supratau, jog ten bus nuplėšta stogų, sugriauta namų, nuniokota pasėlių ir netgi bus mirčių. Aš paklausiau Jėzaus, kodėl tiek daug nuniokojimo šiai vietai. Jis atsakė: "...tai dėl jų stabmeldystės." Aš supratau, jog Dievas visomis priemonėmis stengiasi susigrąžinti žmones pas Save ir kartais Jis gali atsiųsti siaubingas audras ir niokojančias stichines nelaimes, kad tai pasiektų. "...nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų." (2 Petro 3:9). Aš paklausiau - kada, ir Jis atsakė: "Tai audra, kuri bus."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/25/vision-125-a-storm-is-coming/