Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 120 - Trumpas užpuolamas / Choras danguje (mama)

2018 m. lapkričio 6 d.


Garbinimo ir šlovinimo metu Sosto patalpoje, aš vėl pamačiau chorą. Nemačiau, ar didelis jis buvo, bet kai tik pažiūrėdavau, aš visada matydavau savo mamą giedančią. Lyg galėčiau ją iš arti matyti. Bet negalėjau matyti, kas buvo aplink ją. Manau, kad jie giedojo tas pačias giesmes, kokias ir aš giedojau - lyg jie būtų kartu su manimi giedoję. Choras buvo kairėje Jėzaus Malonės Sosto. 91-os psalmės maldos metu, aš buvau dvasinėje kelionėje ir atsiradau deklaruodama link Trumpo ir vyriausybės tame Kapitolijaus pastate Vašingtone. Suprantu, kad jiems reikia maldų.


Nuėjau į regėjimų vietą. Aš buvau pavargusi, todėl nuėjau pasižiūrėti regėjimo tiesiog nuo suolelio. Vaizde išvydau Trumpą, kalbantį žmonėms nuo sakyklos. Mačiau jo tamsų kostiumą su jo firminiu raudonu kaklaraiščiu. Staiga tamsi būtybė pralėkė pro jo veidą, priversdama to kūną kristelti atgal ir jo galvą pasisukti lyg jam būtų suduotas smūgis. Bet ten nieko nebuvo. Atrodė, kad jis tai pajautė. Mačiau kažkiek žmonių aplink jį, kurie buvo valdomi kitų demoniškų būtybių. Supratau, kad mums reikia toliau melstis už prezidentą Trumpą. Jis patiria demonų ataką.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/06/vision-120-pray-for-trumps-protection-against-demonic-attack/