Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 119 - Bus ženklų ir stebuklų danguje / Joelio 2:30-32

2018 m. lapkričio 3 d.


Po trumpo garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, aš nuėjau prie suolelio pasimatyti su Jėzumi. Aš sirguliavau, todėl buvo sunku giedoti ar šlovinti. Prisimenu, kaip Jėzus man sakė, jog ne laiko kiekis svarbu, o kokybė. Jis supranta mano aplinkybes ir mato, kas motyvuoja mano širdį. Būdama prie suolelio, aš tiesiog norėjau su Juo pasėdėti. Kartais atrodo, kad negaliu susikoncentruoti, ar palaikyti pokalbį. Tuomet Jėzus nori, kad aš tiesiog pasėdėčiau ir pabūčiau. Įdomu tai, kad šį kartą Jis paklausė manęs: "Ar nori nueiti į regėjimų vietą?" Aš atsakiau: "Ar yra kažkas, ką turėčiau pamatyti?" Supratau, jog kažkas yra ir Jis paragino mane pasižiūrėti. Vertinu Jo nurodymus.


Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, nulipau žemyn milžiniškais laiptais, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir nuėjome link vietos, kur visi kiti jau buvo susirinkę pasižiūrėti regėjimo. Vaizde išvydau skaisčią šviesą, kaip šviesą, sklindančią iš didžiulės žvaigždės. Tai ta pati šviesa, kurią mačiau ankstesniame regėjime, kur saulė tapo labai skaisti prieš pat jai susprogstant į vidų. Atkreipiau dėmesį, jog jos centre šviesa buvo labiausiai susikoncentravusi, o šviesos spinduliai pripildė ekraną. Tuomet, ekrano kairėje didžiulis asteroidas lėtai sukosi artėdamas link žvaigždės [saulės]. Tuomet išgirdau kaip Jėzus pasakė pasižiūrėti dar kartą. Taigi, pažvelgiau ir šalia asteroido buvo tai, kas atrodė esant dalis planetos. Aš galėjau matyti galbūt pusę jos, nes ji buvo gan didelė iš mano perspektyvos. Planeta sudarė foną beveik visam asteroidui. Greičiausiai aš to nepastebėjau, nes šviesa, sklindanti iš žvaigždės, buvo labai skaisti. Atrodė, jog jie artėja link skaisčios šviesos, ką iš tiesų Jėzus patvirtino esant mūsų saulę. "Taip, Paukščių Tako saulė. Tai bus ženklas ir stebuklas danguje." Tuomet Jis pasakė: "Tai viskas, ką šiam kartui turiu žinoti."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/03/vision-119-there-will-be-a-sign-in-the-sky/