Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 114 – Melskitės už Kavanaugh / Vyriausybė patiria dvasinę ataką

2018 m. spalio 14 d.

 

Turėjau gražų laiką garbinimo ir šlovinimo metu šį vakarą, giedodama senas giesmes iš himnų knygos, su kuria aš užaugau. Tai žinoma sugrąžino prisiminimus apie vaikystės bažnyčią ir mano mamą. Ji mėgo savo himnus. Ji dabar danguje. Po maldos laiko, aš nuėjau pasimatyti su Jėzumi prie baltojo suolelio, kaip kad visada. Aš pasiliksiu šį vizitą neatskleistą.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, pasisveikinau su kiekvienu šventuoju ir prisijungėme prie kitų, kurie buvo regėjimų vietoje. Vaizde išvydau to amerikiečio politiko veidą, kurį paskutiniu metu mes dažnai matome žiniose – poną Kavanaugh. Tuomet vaizdas pasikeitė ir baltas ženklas su ant jo užrašytu vardu pripildė ekraną. Raudona substancija pradėjo tekėti virš jo ir visiškai padengė jo vardą. Iškart žinojau, jog tai kraujas. Pažvelgiau į kairę, o tai buvo naujas vaizdas ir išvydau vyrą, vilkintį juodą kapišoną ir rūbą. Buvo tamsu, nes tik žvakė apšvietė kambarį. Ir kol jis kažką monotoniškai kartojo, jis pjovė kažkokio gyvulio kaklą ir laistė jo krauju altorių, kuris buvo priešais jį. Ant altoriaus buvo kažkas susijusio su Kavanaugh. Žinojau, jog ten yra ir daugiau asmenų, bet negalėjau jų matyti. Tik girdėjau juos monotoniškai kartojant žodžius. Labai baugu. Supratau, jog jie kerėtojai, raganiai ir kiti, kurie puola poną Kavanaugh, naudodami demoniškas jėgas. Jėzus pasakė: „Melskitės už poną Kavanaugh ir jo šeimą.“

 

Aš supratau, jog mes turime melstis savo ribose už tuos, kurie dvasiškai kovos ir mes turime panaikinti žodinius ir rašytinius prakeikimus šiam žmogui Jėzaus vardu! Jėzus pasakė, jog dar nebuvo tokio laiko kaip šis, kai tiek daug demoniško spaudimo yra daroma vyriausybei. Tai dvasinė kova! Taip pat melskitės ir už Trumpą bei viceprezidentą Pence'ą. Tikintieji, apsivilkite Dievo ginkluote ir prisiminkite, kas jūs esate Kristuje! Prisiminkite Luko 10:19 ir Kol 2:10 Jėzus yra galva virš visų jėgų ir galių! Prisimenu, jog John Ramirez turi puikių mokymų apie dvasinę kovą ir jis pasidalina gerais pamokymais kokius žodžius parinkti maldoje. Jis man priminė savo liudijime, kurį neseniai žiūrėjau, jog spalis yra pats nedoriausias metų mėnuo. Taip pat ir Derek Prince turi gerų mokymų. Melskimės! Daugiau apie Johną Ramirezą galite sužinoti čia. [Video buvo pašalintas].

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/10/14/vision-114-pray-for-protection-our-government-is-under-spiritual-attack/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų." (Luko 10:19)

 

"Ir jūs esate pripildyti jame – visokių kunigaikštysčių ir valdžių Galvoje." (Kolosiečiams 2:10)