Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 110 – Jėzaus Žodis mums / Mūsų maldos prabudina tautas

2018 m. saplio 8 d.

 

Po laiko, praleisto Sosto patalpoje, aš nuėjau prie baltojo suolelio, kur Jėzus laukė manęs. Paklausiau Jo apie Jo dieną. Jis pasakė, jog yra nuliūdęs, matydamas daugelį Savo pasekėjų, įkalintų jų baimėse. Jis tęsė toliau sakydamas: „… jeigu tik jie patikėtų ta galia, kuri yra juose, kad nugalėtų. Jie nepasitiki Manimi pilnai, kad padėčiau jiems paleisti baimes. Jie tikėjo priešo melu ilgą laiką ir dabar yra pavergti.“ Jėzus paragino mane ir toliau melstis už savo šeimą ir draugus, kurie turi būti išlaisvinti. Tuomet Jis kalbėjo apie išgydymo tarnystę, kuri yra dalis Jo antgamtiškos tarnystės. „Kai bažnyčia patikės, jog ta pati galia, kuri prikėlė Mane iš numirusių, yra visuose tikinčiuosiuose, ir jie naudos ją, kaip aš juos pakviečiau daryti, tai bus galingas ginklas, sugriaunantis tvirtoves ir atnešantis Man šlovę.“ Aš supratau, jog šie antgamtiški darbai buvo skirti ne tik mokiniams. Jis pakvietė visus tikinčiuosius tai daryti. Supratau, jog Jis kalba apie Jono 14:12, Mato 17:20 ir Mato 10:8.

 

Iš ten nuėjau į regėjimų vietą. Pasisveikinau su savo keturiais šventaisiais draugais ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau milžinišką liūto galvą, Jo akys žiūrėjo į mane. Tuomet veidas pasikeitė ir atsiskleidė didžiulis liūtas, kurį esu mačiusi anksčiau – kuris yra man Dievas. Jis stovėjo Savo Šventykloje, bet ne Sosto patalpoje, šiek tiek pasisuko į kairę (o tai būtų į mano dešinę), šiek tiek paėjo ir pradėjo labai garsiai riaumoti link Žemės, kuri buvo mažytė planeta tolumoje mano dešinėje. Jis kurį laiką riaumojo. Jis pasakė: „Aš budinu tautas dėl kurių tu meldeisi.“ Tai didžiulis paskatinimas mums toliau melstis už paklydusius! Maldos galia neįtikėtina. Esu turėjusi panašų regėjimą apie Dievą, riaumojantį virš tautų. Tai atskleidžia man, jog Dievas iš tiesų girdi mūsų maldas, trokšta, kad mes toliau melstumėmės ir jog Jis nuosekliai darbuojasi pasaulyje. Tai mane labai padrąsino ir, viliuosi, jog tai taip pat padrąsins ir motyvuos ir jus.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/10/08/vision-110-our-prayers-are-waking-up-the-nations/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šv. Rašto, paminėtos regėjime:

 

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą.“ (Jono 14:12)

 

„Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’ – ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo“. (Mato 17:20)

 

„Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mato 10:8)