Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 109 – Kinija ir Rusija prieš Izraelį / Melskitės už Trumpą ir Netanyahu

2018 m. saplio 4 d.

 

Buvau Sosto patalpoje, kur garbinau ir šlovinau, kaip kad visada. Tuo laiku, kai meldžiausi 91-ą psalmę, kuomet paprastai keliauju ant savo erelio ir skelbiu 91-ą psalmę – aš atsiradau toje nelaimės vietoje, kurią mačiau 108 regėjime. Bet dabar mano vaizdas buvo toks, jog žiūrėjau į žemyną, taigi mačiau kitą laivų pusę. Tai buvo vaizdas iš arti, laivai dar nebuvo nuskendę, bet žmonės buvo vandenyje, kai kurie gyvi, kai kurie mirę. Todėl toliau skelbiau 91-ą psalmę virš jų. Tuomet išvydau atsiritančią milžinišką bangą, kuri nustūmė viską link žemyno. Supratau, jog tai cunamio banga. Vaje. Nežinau, kur ar kada tai įvyks. Meldžiu, jog tą dieną būtų išgelbėtų žmonių. Ech.

 

Susitikusi su Jėzumi prie baltojo suolelio, aš paklausiau, koks Jo šios dienos svarbiausias akcentas ir Jis pasakė, jog tai, kad šiandien tarnavau jam su džiaugsmu ir tai Jam patiko ir suteikė Jam šlovės. (Aš buvau pavargusi ir bebuvo mažai džiaugsmo mano tarnystėje). Aš supratau, jog svarbu tarnauti su džiaugsmu ir tai yra pasirinkimas. Bet atsidėti laiko, kad pailsėti Jame, taip pat yra labai svarbu – kaip ir skelbti karalystės darbus. Pamoka visiems mums.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau plevėsuojančią raudoną vėliavą su ant jos pavaizduotu juodu drakonu. Supratau, jog tai reprezentuoja Kiniją. Tuomet išvydau didesnį Azijos žemėlapį ir strėlę, einančią iš Kinijos į Izraelį. Trumpam pasirodė Netanyahu nuotrauka. Aš esu turėjusi panašų regėjimą, kuriame Kinija ir Rusija apjungia pajėgas, kad eitų prieš Izraelį. Paklausiau Jėzaus, kodėl dar vienas regėjimas? Aš supratau, jog tai priminimas mums, jog Rusija ir Kinija eis išvien, kad įbaugintų kaip supervalstybė. Kinijos armija auga ir jie ateina kaip vilkai ėriuko kailyje. Kinijos parama Rusijai – tai tik šešėlis to, kad bus vėliau. Prisiminiau savo ankstesnius regėjimus apie JAV užpuolimą. Nežinau, kuri ataka įvyks pirmiau: JAV ar Izraelio. Bet vienas dalykas yra aiškus – Izraeliui artinasi karas ir JAV artinasi ataka. Toliau melskitės išminties ir apsaugos Trumpui ir Netanyahu.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/10/04/vision-109-continue-prayers-for-wisdom-and-protection-for-trump-and-netanyahu/