Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 105 – Melskitės už persekiojamą bažnyčią Kinijoje

2018 m. rugsėjo 20 d.

 

Šiandien dvasinėje kelionėje buvau nunešta į Kiniją. Man besimeldžiant 91-ą psalmę, erelis nunešė mane prie mažame kambaryje verkiančios moters. Aš meldžiausi virš jos, giedojau jai, skaičiau jai 23-ią psalmę ir galiausiai aš ją apkabinau, šluosčiau jai nuo veido ašaras ir sėdėjau su ja, stengdamasi nuraminti ją ir padrąsinti. Niekada nesu anksčiau to dariusi. Girdėjau kaip ji kalbėjo kinų arba mandarinų kalba. Po truputį ji nustojo verkti. Kažkiek angelų patarnavo jai. Aš supratau, jog ji ir jos draugai buvo persekiojami dėl jų tikėjimo. Man išvykstant, aš mačiau žmones skubančius link mažojo kambario. Jie apkabino ją ir aš žinojau, jog jie yra tikintieji draugai, esantys panašiose aplinkybėse. Prieš sugrįžtant į Sosto patalpą, aš trumpai pakalbėjau su Jėzumi prie baltojo suolelio. Jis pasidalino Savo dienos svarbiu įvykiu – žmogus iš Pakistano ar Irako laikė Bibliją, kurią jis gavo, ir jis šaukė ir šokinėjo iš džiaugsmo. Kaip nuostabu! Kaip mes laikome savo Biblijas savaime suprantamu dalyku, o kai kurie mūsų netgi turime keletą jų ant savo lentynų, kurias net nenaudojame. Ech.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir mes pasisukome į ekraną. Vaizde išvydau tą pačią kinietę, kurią ką tik buvau aplankiusi dvasioje, ji palikinėjo savo namus su draugais. Jie buvo persigandę, verkė ir pradėjo išsiskirstyti. Mačiau karius, įsibraunančius į namus ir taip pat išdraskančius mažas bažnyčias ir deginančius Biblijas ir krikščionišką atributiką. Tai buvo labai liūdna. Viename vaizde išvydau karį mušantį tikintįjį. Nemanau, jog žiniose tai parodoma! (Tam tikruose informacijos šaltiniuose neseniai skaičiau kaip kariai krūvomis degina Biblijas ir sugriauna bažnyčias.) Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Kinijos prezidentą sėdintį prie plataus stalo, jį buvo apsupę Kinijos vyriausybės darbuotojai. O už jo kabojo didžiulė piktoji dvasia – greičiausiai valdančioji dvasia, kuri jam kalbėjo į ausį. Išgirdau Jėzų sakantį, jog: „Mes turime melstis už persekiojamą bažnyčią Kinijoje ir vyriausybės išlaisvinimą. Aš ruošiuosi sudrebinti Kiniją, kad jie žinotų, jog Aš esu Viešpats Dievas Visagalis.“ Supratau, jog ten artinasi nuniokojimas žemės drebėjimų formoje.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/09/20/vision-105-pray-for-the-persecuted-church-in-china/