Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 189 - Žemės drebėjimas Meksikoje

2019 m. spalio 21 d., pirmadienio popietė


Šlovinau Sosto patalpoje, giedodama kas tik atėjo į mintį ir iš giesmių knygos, kurią pasiskolinau iš bažnyčios. Aš giedu tol, kol prarandu balsą, arba tol, kol jaučiu, jog giedojau pakankamai ilgai. Aš nežiūriu į laikrodį ir neturiu nusistačiusi kiek turėtų trukti giedojimas. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau su savo ereliu uolėtoje vietoje - skardžio tipo - arba ties kalnuotos vietos pakraščiu ir su daug dulkių ore. Supratau, jog ten buvo kasykla ir kažkas nutiko, kas sukėlė griūtį. Ten buvo įkalintų šachtininkų. Aš įėjau į vidų ir buvau vietoje su šachtininkais, kurie buvo gyvi ir išsigandę. Aš jiems kalbėjau padrąsinimą su Rašto ištraukomis, giedojau iš širdies ir pasidalinau su jais savo viltimi. Galiausiai, daugelis jų verkė su atgaila ir šaukėsi Viešpaties vardo. Buvo gera tai matyti. Jėzus atėjo jų paguosti. Prieš išvykdama pasimeldžiau jiems palaiminimo. Nežinau, kiek daug ten jų buvo, bet ten buvo grupė.


Prie baltojo suolelio, aš paklausiau apie kasyklą ir vyrus joje. Žinojau, kad jie kalba ispaniškai. Ir supratau, kad įvyks žemės drebėjimas. Paklausiau, ar jie mirė ir Jis pasakė: "Kai kurie."


Nulipau dideliais laiptais ir buvau pasitikta septynių šventųjų draugų. Vienas naujas buvo ten. Bet nežinau, ar tas asmuo pasiliks kaip pasitinkančios grupės dalis, o gal tai buvo vieno karto įvykis. Mes nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti buvo susirinkę ir pasisukome į ekraną. Vaizde išvydau tą pačią šachtos vietą, kur ką tik lankiausi, ji stipriai drebėjo ir kalnų viršūnės griuvo. Buvo daug dulkių ore. Išvydau mažą ežerą tarp kalnuotų kalvų ir greitkelio, kuris trūkinėjo ir kėlėsi. Aš paklausiau Jėzaus, kur visa tai yra, ir Jis atsakė: "Peržvelk Meksikos kasyklas." Taigi aš įsijungiau "google" ir suradau keletą nuotrauką, kurias mačiau regėjime. [Nuotraukų nepridėjo]. Iš nuotraukų, tai būtų Meksikos kasykla, esanti Palmarejo ar Parmalejo, Čihuahua, Meksikoje. Tai stiprus žemės drebėjimas, kuris įvyks ir įvyks "labai greitai." Melskitės už Meksikos žmones, kad jie suprastų, jog nuniokojimai, kurie ateina per stichines nelaimes (žemės drebėjimus, dideles audra ir pan.) yra įspėjimai iš Dievo, kad atgailauti. Taip pat melskitės už tikinčiuosius, kurie ten yra, kad jie ilsėtųsi Jame ir nebijotų. Dievas pasirūpins Savaisiais.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/10/21/vision-189-mexican-earthquake/