Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 188 - Turkija eina į karą / Turkija prieš Izraelį

2019 m. spalio 15 d., antradienio vakaras


Garbinimas ir šlovinimas Sosto patalpoje šiandien buvo padrąsinantis, nes aš pažvelgiau į kairę ir išvydau karalių Dovydą giedantį kartu su manimi. Turėjau problemų stengdamasi palaikyti giesmę dėl savo alergijų ir paprašiau šventųjų ir angelų padėti man. Karalius Dovydas prisidėjo šlovinti pagal giesmes, kurias aš giedu, kas mane labai padrąsino nesustoti. Buvo gražu. (Aš nematau jo iš arti, ir negirdžiu jo, bet tiems, kuriems tai įdomu, jo plaukai yra vidutinio ilgio, tamsūs ir banguoti. Jis dėvi karūną ir gražius karališkus rūbus, kurie spindi). Dangus prisijungia prie mūsų šlovinimo.


Maldos metu ir skelbiant 91-ą psalmę, aš atsiradau keliaujanti virš dykumos/smėlynų ir nualintos vietovės. Ten buvo vyras, apsirengęs balta ar kremine tunika, klūpojo kambaryje namo, kuris buvo dalinai sugriautas, jis verkė. Sugiedojau keletą paguodos giesmių ir pasidalinau Raštu. Girdėjau jį kalbantį kalba, kurios aš nesupratau, bet jis niūniavo pagal giesmes, kurias aš giedojau. Supratau, kad jis yra persekiojamas tikintysis, labai nusiminęs, išvargęs ir išsigandęs. Man toliau jam kalbant, aš atsiradau jam iš kairės ir mano ranka buvo uždėta ant jo peties. Dabar jis jau buvo nustojęs verkti ir aiškiai manęs klausėsi. Pasimeldžiau jam palaiminimo ir prieš išvykdama, aš išvydau keletą angelų, atvykstančių patarnauti. Matau augančius ir tobulėjančius savo sugebėjimus šioje srityje, nes mokausi patarnauti vis efektyviau. Darbas progresuoja!


Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie persekiojamą tikintįjį. Jis yra kurdas ir jis patyrė agresyvią ataką iš Turkijos. Toliau melskitės už persekiojamą bažnyčią! Jėzus atėjo ir kalbėjo man padrąsinimo žodžius. Mano angelas pasirodė ir aš mąsčiau, ar aš esu bėdoje! Ne, nebuvau bėdoje. (Su palengvėjimu atsikvėpiau!) Tai tik priminimas, kad aš turiu palaikymą (visą legioną), kai aš kovoju dvasiniame pasaulyje. Tiesiog turiu kovoti savo ribose ir nepamiršti atsiklausti, kai nesu tikra.


Nuėjau į regėjimų vietą su savo šešių šventųjų grupe, kad prisijungtume prie kitų. Pasisukau į ekraną. Vaizdas atsivėrė ties Turkijos prezidento Erdogano veidu. Jis kreipėsi į tautą. Mačiau kaip jis iškelia savo dešinę ranką su užtikrintumu ir autoritetu. (Tai nebuvo koks tai pasisveikinimas). Tuomet mano perspektyva pasikeitė, nes aš mačiau karius ir karines transporto priemones, kaip tas, kurios tiekia/paleidžia karines raketas judėti link Izraelio. Supratau, kad jų armija prisidės prie Izraelio atakos netolimoje ateityje. Jėzus pasakė, kad mes turime "Toliau melstis už Izraelį."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/10/15/vision-188-turkey-going-to-war/