Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 180 - Vulkano išsiveržimas / Šiaurės Amerikos Šiaurės Vakarų lūžio zona

2019 m. rugsėjo 3 d.


Šiandien regėjimas prasidėjo su pasninko diena ir mokymusi išlikti ramiai priešais Viešpatį. (Gyvenimo trukmės pamoka, aš manau). Tuomet pradėjau savo garbinimą ir šlovinimą Sosto patalpoje, kaip aš visada darau, ir kai aš pradėjau maldos laiką, aš atsiradau žiūrėdama į save iš šono ten, kur buvau. Vaizdas buvo iš didesnio atstumo, nes galėjau matyti šiek tiek supančios patalpos. Mačiau pakylą, kur stovi Malonės Sostas ir kur laiptai eina žemyn ligi grindų. Mačiau aukštas baltas kolonas, apie keturias jų buvo fone, bet viskas buvo kažkiek pritemdyta, pridengta. Ant manęs buvo švytintis šviesos spindulys, man besimeldžiant prie laiptų pradžios su Jėzumi stovinčiu ant laiptų viršaus, ir Dievas Liūto pavidalu buvo šalia Jo (kartais Dievas ateina pas mane kaip liūtas). Aš buvau labai mažytė palyginus su Jais. Atėjus laikui skelbti 91-ą psalmę, aš pradėjau savo dvasinę kelionę ir vėl atsiradau virš Izraelio, kaip jau yra buvę ankstesniuose regėjimuose. Baigusi skelbti 91-ą psalmę, aš toliau skelbiau Rašto ištraukas, kaip esu pamokyta, ir viską užbaigiau palaiminimo malda.


Mano perspektyva pasikeitė, kai aš grįžau į Sosto patalpą, nes dabar aš buvau savimi prie laiptų pradžios, o ne prie baltojo suolelio vietos. Aš paklausiau, ar yra regėjimas pažiūrėti. Šį kartą nėjau į regėjimų vietą, bet pasilikau ten, kur buvau. Aš tik pažvelgiau pirmyn ir išvydau masyvų pilką rūkstančių dūmų kamuolį danguje, iškylantį virš debesų paklodės. Mano perspektyva buvo aukštai iš oro, iš didelio atstumo nuo besiformuojančio debesies, kuris šovė aukštai virš debesų. Iš pradžių, jis atrodė kaip grybo pavidalo debesis, bet stebint jį kiek ilgiau, mačiau, kad jis kilo vis aukščiau ir aukščiau į dangų lyg piroplastinis debesis, ir visai ne grybo pavidalo.


Kad gaučiau patvirtinimą, aš paklausiau Jėzaus, ar tai dėl vulkano išsiveržimo ir Jis atsakė: "Taip." Supratau, jog žemiau debesų buvo kalnų grandinė. Aš paklausiau Jėzaus, ar aš buvau saloje ir Jis atsakė: "Ne." Tuomet paklausiau, ar tai priklauso ugnies žiedui ir Jis atsakė: "Taip." Paklausiau, ar tai Šiaurės Amerikoje ir Jis atsakė: "Taip." Aš paklausiau, ar ten bus daug nuniokojimo ir Jis atsakė: "Taip." Pamačiau nuotrauką su Reinyro kalnu, Vašingtone, JAV. Paieškojau to kalno ir Jėzus patvirtino, jog tai Reinyro kalnas. Sužinojau, jog ten rizikingai gyvena daug žmonių pavojaus zonoje. Nuliūdau. Jėzus pasakė: "Aš įspėju ir įspėju, kad pažadinčiau žmones. Jeigu Mano žmonės sugrįžtų pas Mane... (Jis citavo iš 2 Metr 7:14). Gaila, kad tai turi įvykti, bet dažnai prireikia nelaimės, kad susigrąžinčiau žmones pas Save. Bet netgi tuomet, ne visi paklauso." Pajaučiau liūdnumą Jo balse. Ech. Atrodo tai yra pasikartojanti žinutė iš Viešpaties. Jis kviečia žmones atgailauti ir sugrįžti pas Vienintelį, kuris juos myli ir gali juos išgelbėti. Lyg ganytojas, kuris vis kviečia ir kviečia Savo pradingusios avies, kad saugiai sugrįžtų į kaimenę. Jis yra Gerasis Ganytojas!


Žinau ir tikiu, kad malda nulemia rezultatą. Tikintieji, melskitės, kad būtų kaip įmanoma mažiau nuostolių dėl to išsiveržimo, kad jis pasitarnautų kaip didelis prabudinantis kvietimas žmonėms sugrįžti pas Viešpatį ir taip pat pažadintų bažnyčią.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/03/vision-180-a-volcanic-eruption/