Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 177 - Rusijos povandeninis laivas / Užpuolamas Izraelis

2019 m. rugpjūčio 18 d. sekmadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje, kaip kad visada darau. Tampa labai aišku, kad labai svarbu ateiti pas Viešpatį su dėkojimu, kai aš meldžiuosi. Aš visada taip dariau, bet pajaučiau, kad tai turėtų būti priminimas mums visiems. Viešpats taip paragino, todėl aš paraginsiu jus daryti tą patį. Psalmėje 100 parašyta "Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi." Tai svarbus dalykas ateinant pas Viešpatį.


Pradėjau savo dvasinę kelionę, kai atėjo laikas skelbti 91-ą psalmę ir atsiradau virš vandens su virš jo išlindusiu povandeniniu laivu. Tuomet įėjau į povandeninį laivą ir į jo siaurą koridorių, ant įgulos nario kepurės pamačiau raudoną žvaigždę, o taip pat ir smėlio spalvos uniformą. įėjau į kažkokią patalpą, kurioje jie valgo ir ilsisi. Ten buvo keletas jūros pėstininkų, sėdinčių už stalo, bet mano dėmesys buvo patrauktas prie vieno iš jų. Todėl dar kartą paskelbiau psalmę, pasidalinau su juo savo viltimi ir pagiedojau jam. Jis kamavosi. Mačiau, kad jis dėvėjo tamsiai mėlyną uniformą. Prieš išvykdama pasimeldžiau jam palaiminimo.


Prie baltojo suolelio, aš pasisveikinau su Jėzumi. Paklausiau jo apie tautą, kuri čia yra reprezentuojama ir Jis patvirtino, jog tai Rusija. Aš paklausiau, ar povandeninis laivas buvo Atlanto vandenyne ir Jis atsakė: "Ne." Atlikau tam tikrą tyrimą dėl uniformų. Supratau, jog smėlio spalva - tai kariuomenės spalva, o tamsiai mėlyna - tai jūros pėstininkai. Kaip čia yra, kad aš abi spalvas mačiau povandeniniame laive? Supratau, jog abu yra įtraukti į misiją užpulti Izraelį.


Taip pat yra žinutė, kurią Jėzus nori mums perduoti, Jis pasakė: "Tikintieji taip pat turi melstis ir už rusus. Daugelis galvoja, kad jie yra priešai ir pamiršta, jog aš numiriau ir už juos. Taip, Aš juos panaudosiu Savo tikslams, bet visiems žmonėms reikia maldų." Jis taip pat priminė mums "Melstis už tuos, kurie persekioja jus."


Nuėjau į regėjimų vietą. Susitikau savo šventųjų grupę ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Išvydau tą patį povandeninį laivą, iššaunantį raketą. Supratau, jog ji skirta Izraeliui. Peržvelgiau Rusijos povandeninius laivus ir radau SSBN "Jurij Dolgorukij" Borei klasės radarais neaptinkamą povandeninį laivą, galintį paleisti daug raketų. Supratau, kad jie buvo Viduržemio jūroje.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/08/18/vision-177-the-russian-sub/