Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 171 - Žemės drebėjimas Pietų Korėjoje

2019 m. birželio 29 d., šeštadienio vakaras


Šiandien daug garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje. Tiesiog norėjau giedoti ir giedoti! Dvasinės kelionės metu, man skelbiant 91-ą psalmę, atsiradau labai mažame bute. Jaunas azijietis sėdėjo prie savo kompiuterio, kuris buvo dešiniame kambario kampe, o langas buvo kairėje. Mano perspektyva buvo tokia, jog mačiau jį iš kairės pusės ir šiek tiek būdama už jo. Jis buvo labai nusivylęs dėl to, ką jis skaitė ekraną. Jis vis paliesdavo su savo ranka plaukus iš susierzinimo arba paremdavo su ranka savo galvą, padėdamas alkūnę ant stalo. Aš pradėjau jam giedoti ir pasakiau jam apie Jėzų, kuris gali jam padėti dėl to dalyko, dėl kurio jis vargo. Pasidalinau su juo savo viltimi ir paklausiau, ar jis turi ramybę arba džiaugsmą? Kalbėjau jam apie dvasios vaisius iš Gal 5:22, kurie gali atsirasti tik iš bendravimo su Jėzumi. Laimingumas nėra tas pats, kas tikras džiaugsmas. Pasidalinau daugiau Rašto ištraukų ir pora kartų sugiedojau savo vaikystės giesmę "Į mano širdį". Jis nukėlė savo rankas nuo klaviatūros ir pradėjo niūniuoti melodiją. Aš netgi girdėjau jį bandantį dainuoti žodžius! Tai buvo nuostabu! Tuomet staiga kambarys pradėjo drebėti! Daiktai pradėjo kristi nuo lubų ir nuo sienų. Pirma, jis bandė išlaikyti tiesiai savo kompiuterį, bet drebėjimui tęsiantis ir vis daugiau daiktų krentant, jis pasislėpė po stalu. Mačiau, kaip įtrūko sienos. Aš išgirdau jį šaukiantį iš baimės. Tuomet girdėjau kaip jis pasakė: "Jėzau Kristau, jei Tu esi tikras, išgelbėk mane!" Tada staiga, ten buvo Jėzus, stovėjo jo kambaryje ir tas jaunuolis žemai nusilenkė priešais Jį, verkdamas. Nemačiau, ar jaunuolis išlindo iš po stalo. Bet visa tai nutiko, kol vyko drebėjimas. Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš buvau lauke, mačiau kaip daug pastatų sugriuvo. Ten buvo daug nuniokojimo.


Sugrįžau prie baltojo suolelio ir paprašiau Jėzaus, kad patvirtintų, jos ši vieta patirs didžiulį žemės drebėjimą. Jis atsakė: "Taip." Ar tai Korėjoje? "Taip." Pažvelgiau į Korėją ir mačiau, jog ji nelabai susijusi su ugnies žiedu, bet Jėzus patvirtino, jog ten bus stiprus drebėjimas, virš 8 balų, po kurio seks cunamis. Aš paklausiau, ar tai Šiaurės ar Pietų Korėja ir Jis patvirtino, jog tai Pietų Korėja. Jėzus pasakė, kad Jis kviečia šią tautą į atgailą. Tikintieji, toliau melskitės už paklydusius šioje tautoje.


Aš paklausiau apie Šiaurės Korėją, nes jie yra komunistinė valstybė. Jis atsakė, kad "...jiems taip pat artinasi teismas, bet jis prasidės nuo jų prezidento. Aš juos iškeliu, Aš juos ir pašalinu."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/29/south-korean-earthquake/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:

 

"Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas." (Galatams 5:22)