Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 143 - Užpuolamos JAV: Havajai / Gyvybės medis

2019 m. kovo 7 d.


Aš nekaip jaučiausi ir tai padarė įtaką mano maldos laikui. Šėtonas gali įbauginti ir pasistengti atgrasyti, bet aš žinau, kas aš esu Kristuje! Esu nusiminusi, bet nenugalėta! Šlovė Viešpačiui! Kantrybė kentėjimuose.

 

Man teko šiek tiek pakoreguoti savo rutiną, nes dėl bronchito negalėjau giedoti, todėl nusprendžiau skaityti Rašto ištraukas, kad garbinčiau Viešpatį. Tam labai tinka psalmės, o taip pat 1 Metr 29:10-13! Maldos metu ir skelbiant 91-ą psalmę, mano erelis ir aš keliavome virš kalnuotos vietovės, kuri buvo labai žalia ir tropinė. Mes buvome labai aukštai, kai staiga nėrėme žemyn ir staigiai kritom į slėnį! Vaje! Toliau skelbiau psalmę. Pasiekiau apačią ir išvydau Jėzų, stovintį prie upelio. Ten nebuvo nieko, dėl ko turėčiau skelbti psalmę. Aš paklausiau Jėzaus, kam aš padedu? "Ateities mūšis vyks čia." Ar fizinis mūšis, aš paklausiau? Jis atsakė: "Taip."


Aš sugrįžau į Sosto patalpą ir prie baltojo suolelio. Šį kartą Jėzus stovėjo tuoj už suolelio prie baltos dalinės sienos arba kažkokios rūšies turėklų, žiūrėjo į priekį. Aš prisijungiau prie Jo. Aš mačiau save, stovinčią šalia Jo, kai Jis žiūrėjo į tolį. Aš mačiau didžiulį didingą medį su išskleistomis šakomis, jis buvo ant kalvos viršaus. Žmonės ėjo link jo, o pats medis buvo žymiai aukštesnis už juos. Iš toli jis atrodė žalias, bet kai galėjau pažvelgti į jį iš arti, lapai blizgėjo sidabriškai ir žaliai, o šakos siūbavo nuo Dvasios dvelkimo ir klingsėjo tarsi giesmėje. Aš nesupratau. Aš paklausau, ar tai Gyvybės medis ir Jėzus atsakė: "Taip, dovana tau pamatyti." Jis tikras ir jis yra danguje ir jis nuostabus, lenkia mano supratimą. Ačiū, Jėzau, kad man jį parodei.

Nuėjau į regėjimų vietą. Susitikau savo šventuosius draugus ir pamačiau naują veidą! Labas! Aš pažįstu tave! Nuėjau prie kitų, kurie buvo susirinkę, ir pasisukau į ekraną. Išvydau tą pačią tropinę kalnuotą vietovę, kurioje dabar vietoj manęs staigiai nėrė žemyn naikintuvas. Jis šaudė į kažką, esantį žemiau. Ten vyko mūšis. Girdėjau sprogimus ir ugnį. Lėktuvas buvo pilkas su raudona žyme ant jo, kuri atrodė kaip žvaigždė. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai rusų lėktuvas ir Jis atsakė: "Taip." Aš paklausiau, dėl ko vyksta mūšis ir Jis atsakė: "Valdžia kontrolei ir įbauginimas". Jėzus nurodė man pasižiūrėti tropinių kalnų nuotraukas. Suradau Maui Lao adatos [slėnį]. Aš ten buvau vasarį ir lankiausi toje vietoje, ji atrodė panašiai. Ten yra gražus upelis, kuris teka slėnyje. Ar jie kovoja prieš JAV? "Taip" - atsakė Jėzus. Aš supratau, jog vėl bus užpulti Havajai, bet ne japonai juos užpuls. Šį kartą bus rusai. Tai bausmė JAV. Ir žinoma, aš turėjau paklausti, kada tai įvyks. "Greitai", buvo Jo atsakymas. Aš supratau, kad JAV turi atgailauti ir sugrįžti pas Viešpatį - pas Tą, kuris juos nuo pradžių įkūrė kaip "vieną tautą po Dievu" 1776 metais! Atgaila nulemia rezultatą! Prisiminkite prezidento Ronaldo Reigano įspėjimą: "Jei mes kada pamirštume esantys viena tauta po Dievu, tuomet mes būtume dingusia tauta." (1984 m. rugpjūčio 23 d. per Dalaso Teksase maldos susirinkimą). Melskitės už JAV!https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/03/07/vision-143-one-nation-under-god-pray-for-the-us/
 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


Tada Dovydas pašlovino VIEŠPATĮ visos bendrijos akivaizdoje. Dovydas tarė:
„Būk pašlovintas, VIEŠPATIE,
Izraelio, mūsų tėvo, Dieve,
nuo amžių per amžius!
O VIEŠPATIE, tavo yra didybė,
galybė, grožybė, pergalė ir šlovė.
Taip, nes tau priklauso visa,
kas danguje ir žemėje.
O VIEŠPATIE, tau priklauso karalystė,
tu esi iškilęs kaip galva virš visko.
Tu daliji turtus ir garbę,
tu visa valdai.
Tavo rankoje jėga ir galybė,
tavo galioje kiekvieną
išaukštinti ir stiprinti.
Už tai, mūsų Dieve,
mes tau dėkojame ir šloviname
tavo garbingą vardą."
(1 Metraščių 29:10-13)