Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 128 - Artinasi karas Izraeliui / Golano Aukštumos / Vaikai Danguje

2018 m. gruodžio 8 d.


Kaip ir visada buvau Sosto patalpoje, kur šlovinau ir meldžiausi. 91-os psalmės maldos metu, aš buvau dvasinėje kelionėje, kur deklaravau ant pastatų viršūnių visame pasaulyje, pvz. Paryžiaus Eifelio bokštas, Niujorkas (nesu tikra kuris) ir galiausiai atsidūriau greičiausiai Kinijoje, kur aš mačiau besitęsiantį tikinčiųjų persekiojimą. Aš padrąsinau juos ir sugrįžau į Sosto patalpą. Trumpai pasimačiau su Jėzumi, kuris man parodė vieną iš Savo dienos akcentų: mačiau aukštą lauką su gėlėmis ir girdėjau ten bėgiojančius ir kikenančius vaikus ir mačiau Jėzaus galvą vis išnyrančią kartu su vienu iš vaikų besijuokiančiu Jo rankose. Spėju, jog gėlės buvo tokios aukštos, kad aš negalėjau jų matyti, tik jų judesius, jiems įbėgant į gėles ir girdėjau juos. Žiūrėjau iš oro žemyn, šiek tiek virš lauko. Supratau, jog tai vaikai, kurie auga danguje. Gražu.


Iš ten, aš nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir kitus, kurie visada būna susirinkę ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau tanko vamzdį - patrankos galą - nukreiptą tiesiai į mane! Tuomet jis pasisuko į kairę ir pradėjo judėti. Ant jo buvo raudona žvaigždė. Fone mačiau esant ir daugiau karinių tankų, kurie taip pat judėjo į kairę per žemę, kuri man priminė Artimuosius Rytus. Mano vaizdas pasikeitė ir aš mačiau ir atpažinau tai esant šiaurės rytinę Izraelio dalį - vietą, kurioje esu buvusi per 2017 m. vasario ekskursiją - tai buvo Abraomo vartai. Taip pat fone mačiau Hermono kalną. Supratau, jog kariuomenė eina prieš Izraelį. Atrodo, jog Jėzus ir toliau rodo, jog artinasi karas Izraeliui. Aš paklausiau Jėzaus, ar kariuomenė arba kariuomenės eis į šiaurinę Izraelio dalį ir Jis atsakė: "Taip." Nors Izraelis bus apsuptas kariuomenių, bet atrodo, jog kažkuriuo metu per kariuomenės pasistūmėjimą į priekį, jie įeis per šiaurės rytinį kampą. Toliau melskitės už Izraelį! Ir prisiminkite skaitytojai: aš žinau iš dalies ir pranašauju iš dalies.

 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/12/08/vision-128-war-is-coming-to-israel/