Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 127 - Jėzus Gerasis Ganytojas

2018 m. gruodžio 6 d.


Sosto patalpoje garbinau ir šlovinau Jėzų ir pradėjau melstis, kaip kad visada. Prabėgo šiek tiek laiko nuo paskutinio ėjimo pažiūrėti regėjimo. Dienos darosi labai užimtos ir aš pradedu apleisti būtent šį šlovinimo laiką. Nors aš kiekvieną rytą leidžiu laiką su Jėzumi, bet aš neinu į regėjimų vietą. Jaučiu šiek tiek kaltės dėl to, ir visgi aš žinau, kad Dievo malonė yra su manimi. Mokausi disciplinos tiesiog sėdėjimo su Dievu ir būti visiškai tyliai. Tai nelengva! Jūs, kurie išmokote taip panaudoti savo laiką, kokie jūs palaiminti! Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, pasisveikinau su savo keturiais šventaisiais draugais ir su grupe, kuri ten susirenka ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Vaizde išvydau didžiulį Jėzų, apsivilkusį savo gražų ir skaisčiai baltą drabužį, Jis nešėsi nedidelę avelę, uždėjęs ją Sau ant kaklo. Tai labai padrąsino. Jis pasakė: "Aš esu Gerasis Ganytojas ir visada ieškau tos paklydusios avelės. Nedvejokite išgirdę, kai Aš jus kviečiu! Klausykitės Mano balso ir ateikite pas Mane. Neužkietinkite savo širdžių. Laikas senka." Jis tęsė toliau duodamas žinutę tikintiesiems: "Aš esu Gerasis Ganytojas, aš pažįstu Savo avis ir Mano avys pažįsta Mane. Aš rūpinuosi visomis Savo avimis. Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir Aš jus atgaivinsiu." Jėzus citavo iš Jono 10.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/12/06/vision-127-time-is-running-out-says-jesus/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Jono 10 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/JHN.10.LBD-KAN

 

"Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu!" (Mato 11:28)