Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 124 - Niujorko cunamis / Malskitės už Niujorką

2018 m. lapkričio 22 d.


Po garbinimo ir šlovinimo laiko, išvykau dvasinėje kelionėje deklaruodama 91-ą psalmę ir atsiradau Niujorke, JAV. Buvau netoli uosto ir ten buvo vyras, sėdintis prie plytinio pastato, netoli durų. Aš padrąsinau jį ir nukeliavau ant pastatų viršūnių, kad paskelbčiau daugiau Žodžio tiesos. Kai sugrįžau į Sosto patalpą, aš nuėjau prie suolelio trumpai pasikalbėti su Jėzumi.


Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada darau, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir grupę, kuri ten būna ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau didžiulę, milžinišką bangą, atsiritusią nuo Atlanto vandenyno, persiritančią per Laisvės statulą ir užliejančią miestą. Mano vaizdas buvo iš vidutinio aukščio ir aš žiūrėjau šiaurės rytų kryptimi. Banga buvo virš 30 metrų aukščio. Atrodė kažkas tokio kaip iš apokaliptinio filmo. Mačiau kaip banga sudūžta į pastatus, kurie iškart buvo sunaikinti ir smogė kitiems aukštesniems pastatams, kurie krito kaip domino. Vanduo nukeliavo tolyn į miestą. Aš esu turėjusi regėjimą Nr. 26 apie tą patį nuniokojimą.


Jėzus pasakė: "Aš įspėju ir įspėju žmones, kad jie atgailautų ir sugrįžtų pas Mane prieš įvykstant teismui. Lygiai kaip ir izraelitus Senajame testamente. Surimtėkite ir atgailaukite! Artinasi nuniokojimas!" Žus daug žmonių, aš pasakiau. Jis atsakė: "Taip, tai neatgailavimo pasekmė. Bus didžiulis sielvartas." Tuomet Jis tęsė, sakydamas: "Aš žinau jų darbus - kurie yra blogesni nei Sodoma ir Gomora! Vargas tiems, kurie žus neatgailavę! Tą dieną pragaras prasiplės." Aš paklausiau, kada tai įvyks, ir Jis atsakė: "Labai greitai." Aš paklausiau, ar yra koks nors būdas išvengti šio teismo ir Jis davė man ištrauką iš 2 Metr 7:14 "Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą." Melskitės už Niujorką!!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/22/vision-124-pray-for-new-york/