Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 123 - Įspėjimas sėdintiems ant tvoros: neįsipareigoję tikintieji

2018 m. lapkričio 19 d.


Leidau tylųjį laiką su Viešpačiu Jėzumi (Yahushua) ir Jis man parodė legioną angelų, kurie kovoja kartu su manimi. Man reikėjo tai pamatyti, nes pastaruoju metu aš dvasioje kovojau savo bendruomenėje. Ačiū, Jėzau, už šį palaikymą.

Po to, aš nuėjau į regėjimų vietą, pasisveikinau su savo keturiais šventaisiais draugais, su grupe ir aš pažvelgiau į ekraną. Išvydau dalį rudos medinės tvoros, maždaug metro aukščio ar pan. (Ji turėjo galbūt 5 vertikalias lentas). Tuomet vaizdas pasikeitė, ir tvora patapo balta ir ilgesnė. Mačiau kaip Jėzus ėjo pro šios tvoros vartus ir atsistojo prie išorėje atvertų vartų. Jam stovint prie atidarytų vartų, aš išvydau du šeimos narius, už kurių išganymą jau kurį laiką meldžiausi, einančius labai arti tvoros link Jėzaus. Jų veiduose buvo džiaugsmas. Jiems pasiekus vartus, Jis šiltai juos pasveikino ir paskubino juos įžengti pro vartus! Man džiaugsmo ašaros! Papildymas: Mano šeimos nariai, už kuriuos kurį laiką meldžiausi, buvo neišgelbėti ilgą laiką prieš savo mirtį. Prieš pat mirtį jie pasirinko Jėzų ir buvo šiltai sutikti danguje. Tai priminimas nepasiduoti meldžiantis už paklydusius. Sprendimai gali būti padaryti netgi gulint mirties patale. Kiekviena malda yra išklausoma ir yra svarbi!


Tuomet vaizdas pasikeitė. Šį kartą mačiau Trumpą einantį arti išilgai baltos tvoros ir jis kurį laiką ėjo palei ją, atrodė labai susirūpinęs ir prislėgtas rūpesčių. Čia regėjimas baigėsi.


Pirma regėjimo dalis yra savaime suprantama.


Suprantu, jog antra regėjimo dalis apie Trumpą reiškia tai, kad jis yra prislėgtas sprendimais ir jam gali nepatikti tie sprendimai, kuriuos jis priims. Jis vargsta dėl to ir jis eina arti tvoros. Aš supratau, jog jis patiria spaudimą iš vyriausybės narių, kad priimtų sprendimą, su kuriuo jis nevisiškai sutinka ir gali atrodyti, jog jo tikėjimas yra lyg ant tvoros. Jėzus pasakė, kad mes turime: "Toliau melstis už Trumpą."


Tvora reprezentuoja dvasinę ribą ar sieną tikinčiajam. Kai tikintysis yra įsipareigojęs Kristui, tikėjime, jie gyvena savo gyvenimus paklusdami Dievui, Kai tikintysis yra neįsipareigojęs, gyvenantis veidmainišką gyvenimą, esantis kompromisuose ir atsisakantis atgailauti, tai reiškia drungnumą. Tai lyg sėdėjimas ant tvoros arba ribojimasis su tvora. Jėzus davė man ištraukas iš Apr 3:15, 16 ir 19, kaip įspėjimą tiems, kurie yra neįsipareigoję: "Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos... Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk!" Stiprus įspėjimas!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/19/vision-123-jesus-wants-us-to-repent/