Šarlenės regėjimai

Šarlenė: Džiaugsmingų Šv. Velykų!

2022 m. balandžio 14 d.

 

Manęs 2 savaites nebus. Meldžiu, jog jūs visi turėtumėte palaimintas Šv. Velykas. Jėzus Kristus Yahushua Mesijas nugalėjo mirtį!

 

“Tačiau jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.” Iz 53:4-5

 

Aleliuja!

 

Ačiū, Viešpatie Jėzau Kristau, už Tavo didžią meilę man, jog Tu užėmei mano vietą ir sumokėjai kainą, kad aš galėčiau būti laisva. Esu tokia dėkinga ♥️

 

Šarlenė