Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 93 – 10 karalių iškyla / NWO / Melskitės už Trumpą

2018 m. liepos 29 d.

 

Po laiko Sosto patalpoje, aš nuėjau prie suolelio, kur Jėzus laukė, bet kol aš su Juo buvau tyli, aš pastebėjau Dievą, kuris man pasirodė Liūto pavidalu ir prie mūsų prisijungė. Jeigu man reikėtų jį apibūdinti, Jis buvo maždaug Aslano dydžio [toks liūtas iš filmo "Narnijos kronikos"]. Aš tiesiog sėdėjau ten apimta nuostabos. Buvau dėkinga už laiką, kurį galiu ten praleisti. Nuėjau į regėjimų vietą, kaip ir visada, ir susitikau su 2 šventaisiais draugais, ir mes pasisukome pažiūrėti regėjimo.

 

Šis regėjimas buvo kitoks. Aš mačiau save Dievo šventykloje, stovinčią labai mažytę, apsivilkusią dangišku drabužiu ir žvelgiančią į didžiulę Dievo ranką! Aš buvau dešinėje žvelgdama į kairę. Jo ranka buvo kairėje ekrano pusėje ir ji buvo žymiai didesnė už mane! Tai buvo Jo dešinė ranka ir ji buvo apšviesta baltai/mėlynai, o jo delnas buvo atsuktas į viršų ir dalis jo pirštų buvo lengvai palenkti, lyg jis kviestų. Mačiau dalį rankovės Jo balto rūbo, esančio netoli riešo. Aš stovėjau ant baltų grindų ir ten buvo pora man pažįstamų kolonų, esančių už manęs. Visa kita man buvo pridengta/paslėpta.

 

Tuomet išgirdau balsą sakantį: "Aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti." Tuomet išgirdau klausimą "Ar esi pasiruošusi?" Aš nebuvau tikra, ką tai reiškia. Tuomet Jis man paaiškino.

 

Girdėjau Jį sakantį: "10 karalių neužilgo iškils. Jie jau renkasi." Regėjimą palikau kiek sumišusi. Peržiūrėjau ištrauką, kuri man buvo duota, kurią Dievas buvo pasakęs Mozei Išėjimo 33:19 ir vėliau ji buvo pakartota Pauliaus laiške Romiečiams 9:15. Nuėjau miegoti, kiek sutrikusi.

 

Šeštadienio vakarą, aš vėl paklausiau Dievo apie visa tai. Aš supratau, jog Jis man rodo dalį Savo gerumo ir šlovės, ir primena man ateiti pas Jį, kai esu nuvargusi. Aš supratau, jog Jo ranka yra vieta tobulos ramybės ir poilsio. Klausimas buvo skirtas man dėl asmeninio dvasinio lygio. Dievas vis dar formuoja ir ruošia mane kažkam daugiau, ir iš manęs bus tikimasi daugiau – pavyzdžiui – klusnume ir "kad viskas neštų garbę ir šlovę Jam", Jis pasakė.

 

Paklausiau Jo apie informaciją, kurią Jis man suteikė dėl 10 karalių. Supratau, jog dalykai vyksta Europoje su NWO, nes 10 karalių kyla ir susirenka. Mes ir toliau turime melstis už Trumpą, nes jie siekia jo mirties. Mes taip pat turime melstis už premjerą Netanyahu ir už Izraelį.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/07/29/vision-93-10-kings-are-rising/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto:

 

"O jis atsakė: „Aš padarysiu, kad praeis prieš tavo akis visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą ‘Viešpats’; aš maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu." (Išėjimo 33:19)

 

"Jis Mozei sako: Aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti, ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti." (Romiečiams 9:15)

 

Kitos susijusios ištraukos:

 

"Kaip kojų pirštai buvo iš dalies geležiniai ir iš dalies moliniai, taip ir karalystė bus iš dalies tvirta ir iš dalies trapi." (Danieliaus 2:42)

 

"O dešimt ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils dešimt karalių, o po jų ateis dar vienas. Šis skirsis nuo ankstesniųjų ir sumuš tris karalius." (Danieliaus 7:24)

 

"Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karališkos valdžios, bet jie gaus ją vienai valandai kartu su žvėrimi." (Apreiškimo 17:12)