Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 167 - Kinijos mažumų vargai / Uigūrai / Cunamis Kinijoje

2019 m. birželio 16 d., šeštadienio vakaras


Po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, aš pradėjau savo maldą. Kai atėjo laikas skelbti 91-ą psalmę, aš užkopiau į kalno viršūnę, būdama apsirengusi pilna ginkluote, kaip aš visada darau. (Priminimas, jog aš matau save taip darančią dvasiniame pasaulyje). Mano erelis visada ten manęs laukia, bet kartais matau, kaip jis atskrenda iš dešinės pusės ir išgirstu jo šauksmą, kai jis artinasi. Pradėjau skelbti psalmę ir atsiradau Kinijoje. Aš atvykau arčiau prie tam tikrų pastatų, kuriuos atpažinau iš dokumentinio filmo, kurį mačiau prieš pora savaičių apie tai, kaip Kinijos valdžia sulaiko religines mažumas. Jie areštuoja ir perkelia juos į kalinimo stovyklas, kad "juos perauklėtų", bet ten jie yra užgauliojami, kankinami ir jiems yra praplaunamos smegenys. Aš toliau skelbiau psalmę ir atsiradau vieno iš pastatų koridoriuje. Mačiau tai, kas atrodė kaip asmeniniai kambariai - panašiai kaip kalėjimo vienutės su duryse esančiu uždaromu langeliu. Aš baigiau skelbti psalmę ir pradėjau kalbėti Dievo Žodį, pasakojau jiems apie Jėzaus meilę, Jo atpirkimą ir pagiedojau jiems daug giesmių. Kol giedojau, aš pastebėjau, jog žmonės pradėjo žvalgytis pro jų duryse esančius langus. Atkreipiau dėmesį į vieną žmogų, kuris labai įdėmiai manęs klausėsi. Galiausiai, aš sugiedojau vaikystės giesmę: "Į mano širdį" ir pasimeldžiau jiems palaiminimo. Tai buvo gera. Aš netgi pagiedojau kareiviui/sargui, kuris ėjo koridoriumi, per savo įprastą rutiną. (Jam tapo labai nesmagu). Galiausiai, pats Jėzus pasirodė ir aš išvydau Jį einantį link žmogaus, kuris labai įdėmiai manęs klausėsi. Aš pasimeldžiau ir paprašiau, kad jie visi turėtų susitikimą su Viešpačiu Jėzumi ir kad Jis išlaisvintų juos. Aš meldžiau įtikinimo, kuris vestų į atgailą ir išgelbėjimą dėl Jėzaus kentėjimo už visą šią įkalinimo stovyklą. Amen.


Prie baltojo suolelio, Jėzus parodė man, jog netgi tas sargybinis mane girdėjo, buvo šokiruotas ir atsiklaupė atgailai. Šlovė Viešpačiui. Vaaau vaaaau!


Nulipau laiptais, susitikau savo šešis šventuosius draugus, nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti buvo susirinkę ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau milžinišką bangą, užliejančią vietovę, kurioje buvo didesnės uolos su kranto linija. Azijietiškos išvaizdos žmonės bėgo. Žinojau, jog tai bus destruktyvu. Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau drebančius kalnus. Jie griuvo sukeldami nuošliaužas. Akmenys krito. Aš supratau, jog vietovei smogs žemės drebėjimai ir cunamio bangos. Nežinojau, ar šie du vaizdai yra susiję, bet suvokiau, jog jie abu bus niokojantys. Paklausiau Jėzaus, ar tai įvyks Kinijoje ir Jis atsakė: "Taip." Kokia žinutė? "Ši tauta yra pavergta stabmeldystės ir jie pasitiki savo pačių išmintimi ir galia. Valdžia toliau stengiasi Mane pašalinti visomis įmanomomis priemonėmis, šitaip sukeldama daug kančių tikintiesiems - bažnyčiai - ir netikintiems. Aš leisiu įvykti nuniokojimui, kad įspėčiau juos apie artėjantį teismą. Bus blogiau. Atgailaukite!" Aš supratau, jog tikintieji turi melstis už įkalintuosius kalinimo stovyklose Kinijoje - kad jie patirtų susitikimą su Viešpačiu Jėzumi, ir taip pat melstis už visus pakludysius toje šalyje. Pabusk, Kinija! Aš esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie artėjantį sudrebinimą Kinijoje: Nr. 105.


Šarlenė įkėlė ir šį straipsnį pasiskaitymui:

 

"Musulmonė Kinijos moteris nupasakoja kankinimus įkalinimo stovykloje"
2019 m. rugpjūčio 6 d. straipsnis, parašytas Tamar Beeri


Kinijos valdžia uždaro šimtus tūkstančiu žmonių, priklausančių religinėms mažumoms, pasak uigūrų musulmonės moters, kuri sakė laikraščiui "The Independent", kad ji buvo kankinama ir engiama ten esančioje įkalinimo stovykloje.


29-ių metų Mihrigul Tursun sakė, jog po antro karto, kai ji buvo sulaikyta, jai buvo nuskusti plaukai ir ji buvo kankinama neleidžiant jai užmigti keturias dienas iš eilės, ji buvo kratoma elektra, ir egzaminuojama įkyriu medicininu būdu. Tursun persikėlė į Egiptą studijuoti universitete, kur ji sutiko savo vyrą ir pagimdė trynukus. Sugrįžusi į Kiniją, ji buvo sulaikyta, o kai sugrįžo namo, vienas iš jos trynukų mirė, o kiti du turėjo sveikatos problemų. Tursun tvirtina, jog jos vaikai buvo operuoti.


Tursun kalbėjosi su reporteriais iš "The National Press Club", sakydama, jog ji "geriau mirs, nei dar kartą eis per tuos kankinimus". Ji toliau aiškina, jog ji "maldavo jų, kad jie ją nužudytų". Devyni iš 60-ies jos kalėjimo kameros žmonių mirė per tris mėnesius nuo to momento, kai ji buvo įkalinta po jos trečio sulaikymo.


Tursun, išvykdama iš Kinijos į Egiptą su savo šeima, susisiekė su JAV atstovybe ir surado prieglobstį Virdžinijoje.
Paskutiniu metu susirūpinta Kinijos elgesiu su mažumų grupėmis, ypač musulmonais. Jie stengiasi paskatinti "etninę vienybę" įkalindami juos kalinimo stovyklose, vadinamose "perauklėjimo stovyklomis."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/16/vision-167-the-struggle-of-minorities-in-china/