Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 166 - Vargstantis prezidentas Trumpas

2019 m. birželio 11 d., antradienio vakaras


Buvau Sosto patalpoje, kurį laiką garbinau ir šlovinau Viešpatį. Šiandien pabandžiau sugiedoti giesmes, kurių jau kurį laiką nebuvau giedojusi. Pradėjau melstis ir atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš kartu su savo ereliu palikau kalno viršūnę, būdama pilnai apsiginklavusi. Šį kartą mes skridome ta kryptimi, kuri yra už manęs, kur aš matau save kopiančią paskutinę kalno dalį iki viršūnės. Mes skridome į slėnį, virš kalnų ir virš vandenyno, kol tolumoje išvydau žemę. Tuo metu kai atvykome į miestą jau buvau beveik bebaigianti skelbti psalmę ir atsiradau žiūrėdama į Vašingtono paminklą. Nusprendžiau iš naujo pradėti skelbti. Taigi, buvau vidutiniame aukštyje vėl skelbdama 91-ą psalmę virš tos vietos ir tuomet pradėjau judėti link Baltųjų Rūmų. Aš toliau skelbiau psalmę, kai pasiekiau Baltuosius Rūmus ir taip pat tuomet, kai įėjau į vidų. Ėjau pro koridorių ir kažkaip atsiradau Ovaliajame kabinete!


Kol ten atsidūriau, aš vėl buvau užbaigusi kalbėti psalmę. Prezidentas Trumpas sėdėjo vienas prie savo stalo. Todėl nusprendžiau dar vieną kartą paskelbti psalmę prezidentui. Jis dėl kažko vargo. Aš stovėjau toje patalpoje maždaug per 2 metrus nuo jo stalo, šiek tiek jo dešinėje. Pati sau galvojau, ką aš turėčiau pasakyti Jungtinių Valstijų prezidentui??! Kalbėjau jam taip lyg būčiau kalbėjusi bet kuriam kitam žmogui. Aš paraginau jį siekti Viešpaties ir priminau jį savo sprendimuose ir reikaluose būti ištikimam Dievui, o ne sau ar kitam žmogui. Taip pat pasakiau jam, kad nereikia būti per daug susirūpinusiu kaip išlaikyti žmones tokius patenkintus, kad jis būtų perrinktas. Pirmiausia rūpinkis Dievu. O Dievas pasirūpins artėjančiais rinkimais, juk tai Viešpats, kuris jį iškėlė būti prezidentu būtent tokiu laiku kaip šis. Paraginau jį siekti pagalbos iš kitų Dievo žmonių dėl krypties nurodymo. (Padiktavau jam nedidelį sąrašą vardų, kuriuos žinojau esančius kupinus tiesos Dievo žmones, bet žinojau, jog yra ir daugiau). Dabar aš stovėjau šalia jo, jam iš dešinės, šalia jo stalo. Pagiedojau "Būk stiprus Viešpatyje" ir toliau drąsinau jį su Rašto ištraukomis - kalbėjau jam ištrauką iš Ef 6:10 ir pasakiau jam, kad užsidėtų pilną Dievo ginkluotę ir paminėjau jam kiekvieną reikalingą jos dalį su tai patvirtinančiomis Rašto ištraukomis. Taip pat pasakiau apie Pat 3:5. Prezidentas Trumpas tiesiog sėdėjo ten ir klausėsi! Pasimeldžiau jam palaiminimo ir apsaugos prieš išvykdama. Aš taip pat jam priminiau, jog daug žmonių ir daug šalių meldžiasi už jį. Paprašiau angelus, ar jie galėtų atvykti ir patanauti jam. Visa ši situacija buvo tokia neįtikėtina.


Sugrįžusi prie baltojo suolelio vietos, aš paklausiau apie savo laiką su prezidentu. Jėzus pasakė: "Ačiū, kad jam patarnavai." Ir Jis patvirtino, kad "jis girdėjo mane." Tai privertė mane nusišypsoti, nes tai buvo patvirtinimas dėl to, ką darau, jog tai yra tikra ir tai pagelbsti. Tikintieji turi toliau melsti išminties šiam žmogui!


Nulipau milžiniškai laiptais, susitikau savo šešių asmenų grupę, kaip kad visada. Kartu nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti visada būna susirinkę ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Nebuvau nustebinta, kai išvydau tą patį vaizdą iš Ovaliojo kabineto, kur ką tik buvau. Prezidentas atrodė buvo giliai paskendęs mintyse ir vargo dėl sprendimo priėmimo. Jis nuėjo už stalo, pakėlė tetefoną ir kažkam paskambino. Neužilgo ponas Pence'as įėjo į patalpą. Nesu tikra, ar jis įėjo dėl to skambučio, ar ne. Supratau, jog prezidentas Trumpas nori susirinkimo, kad galėtų gauti šiek tiek patarimo ir dvasinės krypties nurodymo. Suvokiau, jog sprendimas dėl kurio jis vargsta turi kažką bendro su jo taikos susitarimu ir kaip geriausia tvarkytis su tautomis Artimuosiuose Rytuose ir Izraeliu.


Tikintieji, niekada nenustokite melstis už JAV prezidentą. Melskite išminties jam jo sprendimuose, kuriuos jis priima, kad jie patiktų Dievui, ypač dėl Izraelio. Tauta, kuri "paliečia Jo akies vyzdį" eina prieš Dievą ir "Jis pakels savo ranką prieš juos." (Zach 2:8)


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/11/vision-166-a-struggling-president/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga." (Efeziečiams 6:10)


"Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu." (Pat 3:5)


"Taip sako kareivijų Viešpats, kurio šlovė siuntė mane pas tautas, kurios plėšė jus: “Kas paliečia jus, paliečia mano akies vyzdį! Aš pakelsiu ranką prieš juos, ir jie taps savo tarnų grobiu. Tada jūs žinosite, kad kareivijų Viešpats siuntė mane." (Zacharijo 2:8)