Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 158 - Patarnavimas musulmonams per ramadaną / Melskitės už musulmonus / Jėzaus šlovė / Žaibas smogia JAV Kapitolijaus pastatui / Kvietimas atgailai

2019 m. gegužės 8 d., trečiadienio vakaras


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš pradėjau savo dvasinę kelionę kartu su savo ereliu, kol skelbiau 91-ą psalmę. Mes judėjome greitai. Aš supratau kodėl, nes aš atsiradau kalbėdama virš kelių vietovių, kuriose musulmonai šlovina per ramadaną. Aš vėl buvau Mekoje, tuomet Jeruzalėje, Dubajuje ir galiausiai kažkur Artimuosiuose Rytuose.

 


Vienoje iš vietų, aš atvykau prie balto pailgo bokšto, iš kurio jie kviečia maldai. Konkrečiai tame bokšte buvo vyras, kuris į kažką kalbėjo. Aš prisijungiau prie jo ir pradėjau giedoti. Aš toliau giedojau, kol mes sustojome prie mažesnės grupės musulmonų, kurie meldėsi ant savo kilimėlių (kažkur Artimuosiuose Rytuose). Buvau paraginta jiems perskaityti visą 23-ią psalmę. Kai pasiekiau ketvirtą eilutę, aš jų paklausiau, ar Alacho lazda ir vėzdas kada nors juos paguodė? Ar jis veda jus prie ramių vandenų ir atgaivina jūsų sielas? Trumpą akimirką išvydau angelus kovojančius su priešu, kol aš skaičiau. Aš pati į mūšį nesivėliau. Pasimeldžiau jiems palaiminimo.


Prie baltojo suolelio, aš sėdėjau tyliai. Jėzus paklausė manęs, ar yra kažkas, ko aš norėčiau paklausti. Pasakiau, kad labai norėčiau išvysti Tavo šlovę, nors ir esu mačiusi keletą to akimirkų praeityje. Staiga Jėzus tapo DIDŽIULIS - labai aukštas ir spindinti šviesa švietė iš Jo. Aš buvau tokia mažytė šalia Jo dešinės kojos piršto. Su nuostaba žiūrėjau į Jį ir su kažkiek baimės, nes Jis žiūrėjo į mane su mėlynos ugnies akimis. Jo karūna buvo Jam ant galvos ir Jo tunika buvo balta. Jis pasakė: "Mano šlovė yra teisi ir teisinga. Vargas tiems, kurie neatgailauja!" Mano perspektyva pasikeitė, nes dabar žiūrėjau į save, priklaupiančią prie Jo kojos piršto iš pagarbos, o Jėzus stovėjo su Savo šiek tiek išskleistomis rankomis, visiškai spindintis skaisčioje tyroje baltoje šviesoje. Aš suvokiau, jog nors Jis yra šventas, didingas, galingas, vertas šlovės ir gyriaus, Jis taip pat yra pilnas gailestingumo, meilės, užuojautos ir švelnumo. Jis trokšta bendravimo, o ne religijos. Jėzus tuomet pasakė, jog "Artinasi teismas! Atgailaukite!" Prieš nueinant į regėjimų vietą, aš supratau, kad tikintieji turi prisiminti toliau melstis už musulmonų išgelbėjimą ir kad jie patirtų antgamtiškus susitikimus su Jėzumi, ypaš per ramadaną.

 


Pažvelgiau į ekraną ir išvydau ryškų stambų žaibą, smogiantį tiesiai žemyn iš tamsių audros debesų. Jis sudavė į pastato baltą kupolo stogą. Jis buvo panašus į Kapitolijaus pastatą Vašingtone. Nuotraukoje pavaizduotas toks žaibas, kokį aš mačiau, tik jis smogė pastatui. Po smūgio buvo matyti dūmai. Paprašiau Jėzaus, kad suteiktų patvirtinimą dėl pastato ir Jis atsakė: "Taip." Jis tęsė toliau sakydamas: "Tai įspėjimas vyriausybei. Pasirinkite šią dieną kam tarnausite. Yra pasekmės dėl Manęs pašalinimo iš vyriausybės. Ateina laikas, kai aš atnešiu jums teismą dėl jūsų maišto ir neatgailaujančių širdžių. Jūsų tauta labai kentės. Sugrįžkite pas Mane ir atgailaukite!"


Nuotrauka su žaibo smūgiu parodo kokio dydžio žaibą aš mačiau, bet jis smogė Kapitolijaus pastatui. Nuotrauka su mečetės bokštu yra kažkas panašaus, ką aš mačiau.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/05/08/vision-158-woe-to-those-who-do-not-repent/