Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 150 - Meldimasis Dievo valdžios / Pažadėtosios žemės ribos / Galingi angelai

2019 m. kovo 31 d.


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš kartu su savo ereliu išvykau į dvasinę kelionę, kaip kad visada skelbdama 91-ą psalmę. Aš atsiradau vidutiniame aukštyje žiūrėdama į Galingą angelą, kuris kairėje pusėje stovėjo ant žemės, kuri buvo šalia vandens, o dešinėje buvo irgi žemė. Nemačiau nieko kito, tik Galingą angelą. Todėl paskelbiau virš tos vietos Rašto ištrauką apie valdžią ir tiesą klusnume. Aš supratau, jog tai susiję su to krašto valdžia ir ribomis.

 

Sugrįžusi prie baltojo suolelio vietos, aš paklausiau Jėzaus apie tai, kas įvyko, nes tai buvo man nauja patirtis. Jėzus pasakė, jog aš turėčiau melsti Jo valdžią virš krašto/ribų Dievo naudai.


Kaip visada, nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo penkis šventuosius draugus ir kitus, ten susirinkusius. Vaizde išvydau tą pačią vietą, kurioje ką tik lankiausi. Tas galingas angelas buvo mano kairėje ir stovėjo ant žemės/paplūdimio vietos. Jis buvo maždaug 200-300 pėdų [60-90 metrų] ūgio, vilkėjo auksinę ginkluotę ir jis žiūrėjo į šiaurę ir šiaurės rytus. Priešais jį buvo vanduo ir kranto linija, kuri buvo ne per toliausiai nuo smėlėtai akmenuotos kalnuotos vietovės. Aš esu mačiusi šią kalnuotą vietą anksčiau dokumentiniame filme. Aš paklausiau, ar vanduo - tai Akabos jūra, ir Jis atsakė: "Taip." Aš supratau, jog kraštas, esantis šiaurėje, yra Izraelis, o kitoje jūros pusėje yra Jordanija, o galingas angelas stovėjo ant Egipto žemės. Galingas angelas yra ribų saugotojas. Aš mačiau tik vieną angelą, bet tai nereiškia, jog ten nėra jų daugiau. Aš žinau iš dalies ir regiu iš dalies. Aš supratau, jog turiu melsti Dievo valdžią ir Jo tikslus šiai vietai. Angelai ten yra, kad padėtų įgyvendinti Dievo tikslus ir saugotų kraštą. Dievas rūpinasi visais žmonėmis ir kraštais, kuriuose jie gyvena. Nes kas buvo sumanyta piktam, bus pakeista į gera. Ištraukoje iš Kol 2:10 rašoma: "Kristuje jūs esate atvesti į pilnatvę. Jis yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva." Ps 24:1 rašoma: "Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena. Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino." 1 Metr 29:10-13 yra galinga Dovydo malda, kurioje jis skelbia Dievo valdžią: "...Tavo, Viešpatie, yra didybė ir galybė, ir pergalė, ir šlovė, ir išaukštinimas, nes Tau priklauso visa danguje ir žemėje... Tu esi valdovas virš visko..."


Tikintieji gali skelbti Dievo valdžią dėl Jėzaus Kristaus kraujo ir teisumo ir Jo tikslų virš savo asmeninių nuosavybių ir žemių.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/03/31/vision-150-believers-declare-gods-authority/