Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 139 - Jėzus įspėja apie finansinę nelaimę Kalgaryje

2019 m. sausio 28 d.


Kaip visada, aš buvau Sosto patalpoje garbinimo, šlovinimo ir maldos metu. Dvasinės kelionės metu, man skelbiant 91-ą psalmę, aš keliavau į vakarus nuo Manitobos ir Saskatčevano. Aš vykau virš miestų ir atvykau į Kalgarį, Albertoje, Kanadoje. Atpažinau Kalgario bokštą ir "Saddledome" ledo rūmus. (Esu buvusi Kalgaryje kelis kartus ir esu buvusi tame bokšte). Bet aš neskelbiau ant jo viršūnės. Vietoj to, aš atsiradau dideliame aukšto pastato biure, tokiame, kuriame būna generalinis direktorius arba aukštą poziciją užimantis asmuo. Vyras sėdėjo už stalo su priešais esančiomis kėdėmis. Už jo buvo dideli langai. Pro juos galėjau matyti šiek tiek miesto, bet nieko konkretaus, nes ne ten buvo mano dėmesys. Jo dešinė alkūnė buvo padėta ant stalo, o ranka jis buvo parėmęs savo galvą ir ji šiek tiek lingavo pirmyn ir atgal. Jis spoksojo į savo stalą ir atrodė gerokai nusiminęs. Aš pradėjau jam giedoti "Be Strong in The Lord" ir padrąsinau jį su ištrauka iš Mato 11:28. Pajaučiau, kad jis žino apie Dievą. Paraginau jį nueiti pasikalbėti su savo pastoriumi ir išvykau po to, kai palaiminau jį.


Sugrįžusi į Sosto patalpą, aš nuėjau pasėdėti su Jėzumi prie baltojo suolelio. Šiek tiek paklausiau apie tai, kaip man sekėsi šioje dvasinėje kelionėje ir Jėzus patvirtino, kad aš mokausi ir man gerai einasi. Pasimeldžiau už tą vyrą, kad Jėzus padėtų jam nuvykti į bažnyčią ir pas pastorių. Pažiūrėjau į regėjimų vietą ir išvydau, kad mano keturi šventieji draugai laukė manęs.^šį kartą nemačiau kitų šventųjų. Jie pasisveikino su manimi, kaip kad visada taip daro, ir mes nuėjome į vietą, kur kiti buvo susirinkę ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Iš paukščio skrydžio išvydau Kalagario centrą. Vaizdas buvo nejudantis. Nebuvo jokio matomo nuniokojimo, jokio fizinės nelaimės požymio, kaip aš galvojau, jog bus. Ten buvo labai tylu, lyg šoko banga būtų sudavusi. Paklausiau Jėzaus, ką aš matau. Jis atsakė, kad "jie patirs finansinę nelaimę." Paklausiau, ar vyras tame biure tai patyrė, ir Jis atsakė: "Taip." Supratau, kad Kalgaris turi atgailauti, nes jie per aukštai apie save galvoja ir yra pavergti pinigų, godumo, galios ir kontrolės. Jie buvo palaiminti su turtu, bet jis jiems tapo vergija. Jie užmiršo Tą, kuris jiems davė palaiminimą!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/01/28/vision-139-jesus-warns-of-financial-disaster-for-calgary/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:

 

"Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu!" (Mato 11:28)