Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 136 - Pabusk ir atgailauk, Torontai! Išsijungia šviesos Toronte / Paliudijimas prostitutei

2019 m. sausio 16 d.


Po mano įprasto garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko, aš atsiradau Toronte, Ontarijuje, Kanadoje mano dvasinės kelionės metu man skelbiant 91-ą psalmę. Buvo naktis. Aš buvau ant Kanados nacionalinio bokšto viršaus ir mačiau didžiulį dvasinį valdovą, kabantį virš miesto. Jis buvo didelis! Bet aš jį ignoravau ir nesivėliau su juo į mūšį. Tuomet aš atsiradau gatvėje, kur moteris, apsirengusi kaip prostitutė, bėgo šaligatviu. Aš pradėjau jai kalbėti ir ji sustojo ir klausėsi, bet negalėjo patikėti tuo, ką girdėjo. Ji mūvėjo juodus aukštakulnius ilgaaulius batus, kurie buvo jai virš kelių ir juodą odinį švarkelį. Ji buvo apimta nerimo. Supratau, jog ji turi priklausomybių ir daug vergijos. Aš jai kalbėjau apie Jėzaus meilę. Ji sukniubo ant šaligatvio ir pradėjo verkti. Aš mačiau Jėzų už jos, siekiantį jos. Pasakiau jai, kad paimtų už Jo rankos. Aš irgi pradėjau verkti. Buvo neįtikėtinas vaizdas, kaip iš kokio sapno. Nuėjau prie baltojo suolelio. Paklausiau apie moterį ir ar ji suras išgelbėjimą? Jis pasakė: "Taip, ir ji pradės naują kelią į atsigavimą, bet tai užtruks. Ačiū už tavo klusnumą kalbant jai."


Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir grupę, kaip kad visada darau, ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau Torontą naktyje. Negalėjau suprasti, ar aš tai įsivaizdavau, nes ką tik tai buvau mačiusi, ar iš tiesų toks buvo regėjimas. Aš buvau šiek tiek virš miesto ir mačiau Kanados nacionalinį bokštą savo dešinėje, kuris buvo kitoje pozicijoje negu tuomet, kai mačiau dvasinėje kelionėje. Miestas buvo ganėtinai apšviestas su visomis šviesomis. Staiga miestas paskendo visiškoje tamsoje, nes visos šviesos išsijungė, Buvo klaiku. Supratau, jog prasidėjo chaosas. Aš paklausiau Jėzaus, ar elektros tinklas nukentėjo ir Jis atsakė: "Taip." Supratau, jog kažkoks svarbus įvykis tai sukels. Jis pasakė, jog tai įvyks "Labai greitai". Supratau, jog šviesų nebuvimas yra perspėjimas. Pabusk, Torontai! Atgailauk ir atsigręžk į Viešpatį!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/01/16/vision-136-wake-up-and-repent-toronto/