Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 135 - Toliau melskitės už Trumpo apsaugą / Demonų spaudimas virš Baltųjų Rūmų

2019 m. sausio 13 d.


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš pradėjau savo dvasinę kelionę, kol skelbiau 91-ą psalmę. Atsiradau Vašingtone ir žvelgiau į Vašingtono paminklą ir Baltuosius Rūmus. Priartėjau arčiau Baltųjų Rūmų ir toliau skelbiau psalmę. O paskui aš jau buvau Ovaliajame kabinete, padrąsinau prezidentą. Sugrįžau į Sosto patalpą, nuėjau trumpai pasikalbėti su Jėzumi. Tą vizitą pasilaikysiu sau.


Nulipau milžiniškais laiptais, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir kitus, susirinkusius regėjimų vietoje, ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Išvydau demoniškas būtybes ir angelus kovojančius virš Baltųjų Rūmų. Nesu tuo nustebinta. Vyksta didžiulis mūšis - karas! Mačiau kaip angelai apsupa Trumpą Ovaliajame kabinete ir aš supratau, jog tai įvyko dėl tikinčiųjų maldų. Suprantu, kad mes ir toliau turime melstis apsaugos prezidentui Trumpui!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/01/13/vision-135-continue-to-pray-for-trumps-protection/