Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 134 - Žemės drebėjimas Azijoje / Akmenų nuošliauža / Visada būkite pasiruošę pasidalinti savo viltimi

2019 m. sausio 10 d.


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš dvasioje iškeliavau su savo ereliu, skelbdama 91-ą psalmę. Jis nuskraidino mane kažkur į Aziją, aš žvelgiau iš viršaus į slėnį, apsuptą kalnais. Šio slėnio kairėje buvo akmenuotas skardis ir aš mačiau, kaip jis stipriai dreba ir sugriūna. Supratau, kad akmenų nuošliaužą sukėlė žemės drebėjimas. Žemiau buvo miestelis arba žmonės. Tuomet išvydau bėgančius ir šaukiančius žmones, buvo chaosas. Jiems bėgant ir stengiantis ištrūkti, atrodė, kad jie yra lyg rūke, nes oras buvo pilnas dulkių. Atkreipiau dėmesį, kad jų plaukai buvo tamsūs ir jų oda buvo azijiečių spalvos. Tuomet vaizdas pasikeitė, nes dabar stovėjau ant žemės priešais akmenų krūvą. Kažkas buvo po akmenimis, bet aš mačiau tik jo ranką, kol jis stengėsi išsivaduoti. Tai buvo labai baisu! Pradėjau vėl skelbti 91-ą psalmę, sugiedojau pora giesmių ir pasidalinau su juo Rašto ištraukomis apie išgelbėjimą ir Jėzaus meilę, kad padrąsinčiau jį ir suteikčiau vilties. Ranka suglebo ir du angelai pasirodė. Tai šokiravo. Supratau, kad žmogus buvo vyras ir jis mirė.


Sugrįžau į Sosto patalpą, kad pasimatyčiau su Jėzumi prie baltojo suolelio. Kalbėjausi su Juo apie tą įvykį. Paklausiau, ar aš turėjau tam vyrui dar ką nors pasakyti. Jis paminėjo, kad aš turėčiau toliau stengtis išmokti mintinai Rašto ištraukas, nes aš visada turiu būti pasiruošusi pasidalinti savo viltimi. Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada darau, pasisveikinau su savo keturiais šventaisiais draugais ir pasisukau į ekraną. Vaizdas niekuo nesiskyrė nuo mano dvasinės kelionės. Mačiau pakartojimą, kaip per stiprų žemės drebėjimą sugriūna skardis. Paklausiau Jėzaus, ar tai įvyks Azijoje ir Jis patvirtino: "Taip." Aš supratau, kad visi tikintieji turi žinoti Rašto ištraukas tam, kad jie visada būtų pasiruošę pasidalinti savo viltimi. Prašau toliau melskitės už paklydusius.


Pastaba: Aš ne visiškai suprantu, kaip tos dvasinės kelionės veikia laiko ir ateities atžvilgiu. Aš ties tuo nemąstau, nes tai per sudėtinga suprasti. Aš regiu iš dalies ir žinau iš dalies. Visa kita palieku Jėzui.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/01/10/vision-134-always-be-ready-to-give-a-reason-for-your-hope/