Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 133 - Išgelbėjimas jūroje / Persekiojama bažnyčia / Jėzus pasakė "pasitikėti Juo"

2019 m. sausio 5 d.


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, nuėjau pažiūrėti, ar yra regėjimas. Pajaučiau, kad Jėzus nori, kad ten nueičiau. Susitikau savo keturis šventuosius draugus ir kitus, ten susirinkusius, ir pažvelgiau į ekraną. Išvydau didelį bangavimą vandenyne ir plaustas arba pripučiama valtis plūduriavo bangose. Joje buvo keletas žmonių. Mačiau juos iš vidutinio aukščio perspektyvos ir iš tam tikro atstumo, todėl negalėjau įžiūrėti jų veidų. Manau, kad jie buvo tamsiaplaukiai. Mačiau oranžinę spalvą, bet nesu tikra, ar ten esantys žmonės vilkėjo oranžines gelbėjimo liemenes arba gal tai buvo spalva esanti plauste, o gal abu variantai. Vienas žmogus atsistojo, nes didžiulis laivo pirmagalis išniro iš mano kairės ir jis gerokai lenkė mažąjį plaustą. Laivas buvo juodas. Tai buvo krovininio tipo laivas, nes mano vaizdas pasikeitė ir aš mačiau jį iš kitos pusės ir iš kiek tolėliau. (Visas laivas buvo mano dešinėje, o mažasis plaustas buvo kairėje). Vaizdas vėl sugrįžo į pirminę padėti ir aš išvydau virvines kopėčias, nuleistas per laivo bortą netoli plausto. Supratau, jog šie žmonės yra išgelbėjami.


Aš paklausiau Jėzaus, ar jie bėga nuo persekiojimo ir Jis atsakė: "Taip. Tai tikintieji yra plauste ir jie atvykę iš Afrikos. Sunkūs laikai pas juos ir taps dar sunkiau visiems tikintiesiems." Supratau, kad Jėzus padarė jiems kelią, kad jie būtų išgelbėti. "Jis yra mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose." Ps 46:1. Jis tęsė toliau sakydamas: "Aš esu Gelbėtojas: emociškai, fiziškai ir dvasiškai. Pasitikėkite Manimi visose aplinkybėse."

 

Aš supratau, kad yra dar viena žinutė dėl šio regėjimo: "Melskitės už persekiojamą bažnyčią, kad jie atsilaikytų savo tikėjime. Bet prisiminkite, kad Aš niekada nepaliksiu jūsų ir neapleisiu. Didelis jūsų atlygis už tai, kad atsilaikote! Tai tik trumpas sunkumų laikas, kurį jums reikės patirti, palyginus su amžinu paveldu, kuris laukia jūsų, kurie išlikote ištikimi persekiojimuose!"


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/01/05/vision-133-jesus-says-trust-him/