Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 174 - Dievas panaudos Netanyahu / Patarnavimas JAV jūrų pėstininkams

2019 m. liepos 24 d. trečiadienio rytas ir 2019 m. liepos 26 d. penktadienio rytas


Po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, Jėzus pasakė man, jog premjeras Netanyahu pasiliks pareigose. Mačiau jį jo kabinete, sėdintį prie stalo, besikreipiantį į tautą. Jis dėkojo žmonėms už jų ištikimą rėmimą. Liepos 26 d. aš vėl išgirdau iš Viešpaties ir Jis patvirtino, jog premjeras Netanyahu iš tikrųjų pasiliks pareigose. Dievas pašaukė jį vesti žmones, Jis panaudos premjerą. Viešpats taip pat pasakė: "Aš atversiu jo akis ir jis žinos, jog Ješua yra jo Mesijas. Pradžioje jis bus apgautas, kaip ir daugelis bus apgauti antikristo, bet aš susigrąžinsiu jį ir Savo paveldą." Supratau, jog tikintieji turi toliau melstis už Izraelį.


Grįžtant prie 2019 m. liepos 24 d. aš pradėjau melstis, kaip ir visada, o atėjus metui deklaruoti 91-ą psalmę, aš atsiradau virš vandenyno ir atvykau prie mažos didelių karinių laivų flotilės, kurie plaukė iš kairės pusės link dešinės. Buvo dienos metas ir saulėta. Priartėjusi prie vedančiojo laivo, išvydau karinį personalą - galbūt jūrų pėstininkus - dirbančius. Aš toliau virš jų meldžiausi ir tuomet atsiradau valdymo kabinoje kartu su kapitono padėjėju ir kitais kariniais vadais. Žodis "leitenantas" atėjo į mintį. Jis stovėjo šalia kapitono padėjėjo. Pradėjau juos drąsinti ir sugiedojau "Be strong in the Lord" ["Būk stiprus Viešpatyje"]. Priminiau jiems pasitikėti Dievu dėl stiprybės ir nepasikliauti savo išmintimi ir galia. Atiduokite Jėzui visas savo baimes ir padėkite jas prie kryžiaus. Tikėkite Juo. Pergalė visada yra Jo ir jūsų širdyse nepriklausomai nuo rezultato. Eikite su Dievu ir būkite ramybėje. Kapitono padėjėjas išliko stoiškas ir tvirtas. Mačiau kaip leitenantas išspaudžia mažytę ašarėlę. Jo širdis yra minkšta.


Prie baltojo suolelio, aš paklausiau apie kapitono padėjėją. Jėzus pasakė, jog jam reikėjo priminti pasitikėti Juo, štai kodėl Jis mane ten nusiuntė. Net jeigu atrodė, kad jis manęs negirdi, jis girdėjo. Aš supratau, jog laivai plaukia, kad apgintų Izraelį. Bet ne visi sugrįš. Tai Amerikos laivai. Aš paklausiau, kada tai įvyks ir Jis atsakė: "Tiesą sakant, labai greitai. Bet nelauk to rytoj." Ką tai reiškia, aš paklausiau. Jis tiesiog nusišypsojo.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/07/26/vision-174-god-will-use-netanyahu/

 


Šarlenės regėjimas Nr. 174 - Dalinai išpildytas!
2019 m. rugsėjo 28 d.


Būtent tai yra, ką aš mačiau, kai Jėzus pasakė, jog Netanyahu pasiliks pareigose. Regėjimas Nr. 174. Likusi regėjimo dalis dar nėra išpildyta.
 

 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/28/vision-174-full-filled/

 


Šarlenės regėjimas Nr. 174 - Dalinio išpildymo patvirtinimas
2020 m. gegužės 23 d.


Žinau, kad jau esu sakiusi, jog regėjimas Nr. 174 buvo dalinai išpildytas, bet dabar, kai premjeras Netanyahu prisiekė, tai tapo oficialu. Aš taip pat supratau, jog visas regėjimas dar nėra išpildytas. Tik ta dalis, jog jis pasiliks pareigose.


Štai nuorodos į du naujienų straipsnius: "Netanyahu’s Fifth Government is Officially Sworn in, Ending 508-Day Political Lockdown" ["Netanyahu 5-oji vyriausybė oficialiai prisiekė, šitaip užbaigdama 508-dienų politinį karantiną"] ir "Who are Israel’s newest ministers?" ["Kas yra Izraelio naujieji ministrai?"]


https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/05/23/vision-174-partial-fulfillment-confirmed/