Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 157 - Tikintieji, išlikite ištikimi Jėzui / Persekiojami krikščionys

2019 m. gegužės 4 d., šeštadienio vakaras

 

Turėjau labai neįprastą garbinimo ir šlovinimo laiką Sosto patalpoje. Tą vakarą praradau savo balsą ir galėjau tik kalbėti žodžius, todėl paprašiau dangaus pagiedoti vietoj manęs. Ir jie nenuvylė. Nebuvo galima labai aiškiai įžiūrėti, bet galėjau matyti kai kuriuos vyresniuosius, angelus ir šventuosius giedančius ir atliekančius vaikystės giesmės veiksmus, kurią aš dažnai čia giedu. Aš tyliai juokiausi ir šnabždėjau gyrių. Tai buvo gražu ir taip padrąsino.


Maldos metu ir skelbiant 91-ą psalmę, aš kaip visada keliavau su savo ereliu ir atsiradau dykumoje, kur ten buvo daug - daugiau nei tūkstančiai - musulmonų, kurie susirinko melstis. Galvojau, ar tai buvo ta vieta, į kurią jie vyksta per Ramadaną. Aš išvydau priešą ir atrodė, kad jie nori, kad įsitraukčiau į kovą, bet aš atsitraukiau. Manau, jog jie ten buvo, kad atitrauktų mano dėmesį nuo to, ką Dievas pakvietė mane daryti - kalbėti virš minios ir virš kokio nors asmens. Aš buvau šalia vyro, eilės pabaigoje kairėje pastato pusėje, kuris meldėsi ant savo kilimėlio. Jis vilkėjo kažkokią baltą tuniką. Negalėjau jam pagiedoti, bet aš kalbėjau apie tai, jog Dievas/Ješua yra vienintelis paguodos, užuojautos, meilės ir ramybės Dievas. Aš paklausiau jo, ar Alachas yra paguodos dievas? Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš atsiradau kalbanti jam į jo kairiąją ausį, nes aš buvau visai šalia jo. Aš jam kalbėjau ištrauką iš Ps 23:1-2 ir paraginau jį paprašyti Jėzaus/Ješua jo aplankyti. Pasimeldžiau jam palaiminimo ir sugrįžau į Sosto patalpą.
Turėjau trumpą ir privatų vizitą su Jėzumi prie baltojo suolelio.


Nulipau didžiaisiais laiptais, susitikau savo šešių asmenų grupę ir kitus ten susirinkusius ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Vaizde išvydau kelis vyrus, vilkinčius pilkas arba tamsias baltas tunikas, jiems buvo užrištos akys ir uždėti antrankiai, jie ėjo linijoje priešais kažkokį pastatą. Priešais juos buvo išsirikiavę keletas karių. Jie paleido ugnį į vyrus užrištomis akimis iš savo automatinių ginklų. Jie iškart mirė. Mano perspektyva buvo tokia, jog aš stovėjau ant žemės, dešinėje karių ir už jų. Aš supratau, kad tie vyrai buvo tikintieji, kurie nesutiko atsisakyti savo tikėjimo Kristumi - persekiojami krikščionys, kurie tvirtai stovėjo savo tikėjime iki pat galo. Ten buvo vadas, kuris prižiūrėjo egzekuciją. Nemačiau jo veido. Aš supratau, jog mes turime toliau melstis už persekiojamą bažnyčią visame pasaulyje. Melskitės, kad jie būtų padrąsinti stovėti tvirtai savo tikėjime ir nebijotų! Jėzus pasakė visiems tikintiesiems: "Išlikite Mano poilsyje, nes jame nėra baimės."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/05/04/vision-157-believers-remain-steadfast-with-jesus/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"VIEŠPATS – mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano." (Psalmyno 23:1-2)