Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 151 - Artinasi nuniokojimas miegančiam Europos miestui

2019 m. balandžio 3 d. trečiadienio vakaras


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš skelbiau 91-ą psalmę savo dvasinėje kelionėje su savo ereliu ir atsiradau skrisdama virš miškais apaugusių kalnų. Atrodo, jog erelis pasiliko ten, nes mes toliau nekeliavome. Mano perspektyva buvo iš gana aukštai, nes mes atvykome į miestelį slėnyje, kuris buvo apsuptas kalnais. Suvokiau, jog tai buvo miegantis, pernelyg nusiraminęs Europos miestelis, kuriam reikėjo pabusti! Aš kalbėjau jiems, skelbiau virš jų Rašto ištraukas. Taip pat ėjau ir gatvės lygyje, ir mačiau žmones vaikštančius, tvarkančius savo reikalus. Aš sugiedojau jiems savo vaikystės giesmę: "Į mano širdį, ateik į mano širdį, Viešpatie Jėzau, ateik šiandien, ateik meldžiu..." Aš padrąsinau juos ir pasimeldžiau jiems palaiminimo.


Sugrįžusi prie baltojo suolelio, aš paklausiau apie konkretų asmenį, kurio aš nepažinojau ir už kurio išgelbėjimą meldžiausi, ir kuris neseniai numirė. Aš mąsčiau, ar jis priėmė sprendimą priimti Kristų prieš numirdamas. Iš Dievo malonės, man buvo leista pamatyti ir sužinoti, kad jis savo mirties lovoje priėmė sprendimą ir visgi pateko į dangų. Šlovė Viešpačiui!!! Aš mačiau savo dvasioje kaip apkabinu šį vyrą. Tai buvo tokios gražios naujienos! Tikintieji, NIEKADA nenustokite melstis už paklydusius! Kartais mes sužinosime dabar, o kartais mes nežinosime savo ištikimų maldų rezultato, kol nepateksime į dangų. Tiesiog nepasiduokite!


Nulipau laiptais, susitikau savo penkis šventuosius draugus ir tuos, kurie susirinkę regėjimų vietoje, ir pasisukau į ekraną. Nebuvau nustebinta, kai vėl išvydau tą patį miegantį miestelį, esantį slėnyje, apsupto miškingais kalnais. Tai būtų tobula nuotrauka atvirutei. Supratau, jog įspėjamasis teismas jiems artinasi dėl jų nusiraminimo. Vėliau bus dar blogiau! Jiems reikia atgailauti!Mano perspektyva buvo tokia, kad buvau ore virš kalnų. Tuomet išvydau kaip prasidėjo nuošliauža kairėje miestelio, vietoje, kuri buvo arčiausiai kalno. Nežinau, ar tai buvo dėl žemės drebėjimo ar dėl lietaus sukelto poveikio. Supratau, jog miesteliui gresia daug sunkumų. Tikintieji, melskitės, kad jie pabustų ir šauktųsi Viešpaties vardo! Melskitės, kad ten būtų kiek galima mažiau nusotolių. Malda yra galinga ir efektyvi. Jonos 3:10 parašyta: "Pamatęs, ką jie padarė ir kaip nusigręžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaime, kuria buvo jiems grasinęs."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/04/03/vision-151-jesus-warns-repent-before-its-too-late/