Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 144 - Artinasi bausmė San Franciskui / Audra prieš žemės drebėjimą

2019 m. kovo 10 d.


Mano garbinimo ir šlovinimo laikas Sosto patalpoje buvo tylesnis nei įprastai, nes giedojimas sukelia kosulio priepuolius, bet šlovinti vis tiek įmanoma! Dvasinės keliones metu, kol skelbiau 91-ą psalmę, mes skridome per debesis. Mums leidžiantis ir debesims išsisklaidant, aš atsiradau virš miesto, nakties metu su apšviestomis gatvėmis ir su miesto švytėjimu žemiau manęs. Man toliau skelbiant, mano erelis ir aš atvykome ant tilto pradžios viršūnės, kuris ėjo virš didelio vandens telkinio, lyg vandenyno. Ant tilto mačiau transporto priemones. Aš atsistojau ant jo, baigiau skelbti psalmę ir tuomet padrąsinau tikinčiuosius būti stipriais tikėjime. Tuomet pakviečiau atgailai ir paraginau juos šauktis Viešpaties vardo. Mąsčiau, ar tai Aukso Vartų tiltas ir Jėzus atsakė: "Taip." Pajaučiau, jog kažkas artinasi prieš įvykstant žemės drebėjimui.

 

Jėzus pasakė: "Bausmė artinasi San Franciskui, greitai."


Sugrįžau į Sosto patalpą ir prie baltojo suolelio. Praleidau šiek tiek asmeninio laiko su Juo. Tuomet nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo penkis šventuosius draugus ir tuos, kurie ten yra susirinkę ir pažvelgiau į ekraną. Išvydau San Franciską dienos metu, bet siautėjo didžiulė audra. Manau, jog tai buvo tornadas! Skraidė nuolaužos, dužo aukštesnių pastatų langai, apsivertė automobiliai ir krito didžiulė kruša. Jėzus pasakė: "Aš visada įspėju prieš įvykstant nuniokojimui. Šiam miestui reikia atgailauti! Jų nedori darbai - seksualinis amoralumas tapo smarve Dievui ir nebegali būti ignoruojamas. ši audra bus paskutinis įspėjimas prieš didijį įvykį." Melskitės už San Franciską!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/03/10/vision-144-pray-for-san-francisco/