Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 132 - Niujorko cunamis

2018 m. gruodžio 31 d.


Po dienos pasninko ir maldos, nuėjau pažiūrėti, ar yra koks regėjimas. Ėjau kaip visada, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir pasisukau pažiūrėti į ekraną. Tolumoje išvydau didžiulį grybo pavidalo debesį, tokį, koks susiformuoja po atominio sprogimo. Tai buvo gan įspūdinga, bet ir baisu. Tai buvo virš vandens/vandenyno. Paklausiau Jėzaus, apie ką visa tai ir Jis atsakė: "Čia yra tai, kas įvyks." Aš paklausiau, ar tai įvyks dėl neatgailavimo ir Jis pasakė: "Taip." Ar tai sukurs cunamį? Jis atsakė: "Taip." Ar tai tas, kuris smogs JAV? Jis atsakė: "Taip." Niujorkui? "Taip. Niujorkas atsisakė atgailauti. Jie yra nedoras miestas ir jau greitai jiems artinasi teismas." Daugelis žus? "Taip." Pradėjau verkti. Pabusk, Niujorke!!


Aš paklausiau, kaip gali atominis sprogimas sukelti pakankamai didelę cunamio bangą, kad ji galėtų sužeisti Niujorko miestą? Jėzus atsakė: "Ne žmogaus jėga, bet Mano." Aš supratau, kad Dievas tai panaudos (sprogimą, sukeltą žmogaus, panaudos Savo tikslams). Gali būti ir daugiau visko, nei to, kas man buvo parodyta. Prisiminkite, kad aš matau iš dalies ir žinau iš dalies. Esu mačiusi panašų regėjimą į šį, kur cunamio banga smogia Niurjoko miestui ir kažkaip į tai yra įsivėlusi Rusija, žr. Nr 26.


Jeigu prisiminsite, prašau pasimelskite už Niujorko miesto žmones! Melskite, kad jie suvoktų savo nuodėmes, ir melskite jiems išgelbėjimo! Ir jeigu Šventoji Dvasia įdėjo šį miestą jums į širdį, tuomet pasninkaukite ir melskitės už ten esančius paklydusius. Išgirdau Jėzų sakant, jog "Pragaras tą dieną prasiplės." Prašau melskitės!!

 

Papildymas:

Jaučiuosi labai emociškai dėl šio regėjimo, nes aš jaučiu dalelę Dievo širdies - Jo kančią dėl Niujorko miesto stovio. Jis pasakė, kad Jis pasirūpins tikinčiaisiais. Bet Jis nesakė, kad išgelbės juos fizine prasme. Manau, kad mes ir toliau turime melstis ir užtarti Niujorko žmones, kad daugiau jų būtų įtikinti dėl nuodėmės ir nežūtų, kaip Jėzus sakė "...nenoriu, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų." 2 Petro 3:9. Ech.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/12/31/vision-132-pray-for-new-york/