Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 131 - Trumpas vargsta / Patarnavimas Indonezijoje

2018 m. gruodžio 26 d.


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš atsiradau Indonezijoje savo dvasinės kelionės metu, kol meldžiausi pagal 91-ą psalmę. Mačiau ganėtinai sutrikusią moterį ir aš tiesiog žinojau, jog ji buvo apimta agonijos dėl savo vyresniojo vaiko netekties per neseniai įvykusį cunamį. Aš manau, jog jis galėjo būti jau suaugęs jaunuolis. Aš daugiausia giedojau jai ir stengiausi ją paguosti. Ji verkė ir verkė. Pasimeldžiau jai palaiminimo. Paprašiau, kad Jėzus ateitų ir patarnautų jai. Išvydau kažką - vyrą - ateinantį ir padedantį jai ir nuvedantį ją keliu. Jis buvo uždėjęs jai savo ranką, pagelbėdamas jai. Tai buvo taip liūdna. Ir aš pati jaučiausi nekaip. Ech.


Prie baltojo suolelio, aš pasėdėjau kurį laiką su Jėzumi. Palinkėjau Jam džiaugsmingų šventų Kalėdų, nors ir žinau, kad Jo tikrasis gimtadienis nėra šiandien. (Iš Dr. Patricia mokymo manau, jog tai galėtų būti per Palapinių šventę). Jis tiesiog nusišypsojo. Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir ten esančią grupę ir pasisukau į ekraną. Išvydau susirūpinusį Trumpą, sėdintį prie prezidentinio stalo ovaliajame kabinete, bvargstantį dėl dokumento. Mačiau, jog jis vargo dėl to, bandė priimti sprendimą. Jėzus pasakė, kad "Mes turime toliau melsti jam išminties. Jis vargsta."


Kitą rytą: aš paklausiau Jėzaus šį rytą apie tą dokumentą. Atrodo, jog Trumpas vargsta norėdamas padaryti tai, kas būtų gera Izraeliui ir dar tas spaudžiantis troškimas sudaryti sandorį. Dokumentas yra apie Izraelį ir Trumpui reikia mūsų maldų.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/12/26/vision-131-trump-needs-prayer/