Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 394 - Potvynio vandens liudijimas / Liūto iš Judo giminės piešinys / Dievas drebina korumpuotus verslo lyderius / Esantieji valdžioje

2023 m. rugpjūčio 1 d., antradienio vakaras


Buvau priešais Viešpatį Sosto patalpoje. Šiandien vargau stengdamasi susikaupti. Pradėjau šlovinti pagal giesmę Summit Sounds "Present in Your Presence" https://youtu.be/y9PiHiWTYUM ir Jerrod Cooper "Majesty" https://youtu.be/1RH–iXz2hM.

Pradėjau melstis. Meldžiausi įprastai ir meldžiausi kalbomis, bet daugiau laiko meldžiausi kalbomis. Šiandien nusprendžiau paklausti Jėzaus klausimo: "Ką Tu šiandien nuveikei tokio, kuo Tu norėtum pasidalinti su manimi?

Regėjimas: Jėzus parodė man automobilį, kuris judėjo gatvėje, kurią staigiai sėmė potvynio vanduo. Mačiau, kad automobilis buvo pavojuje ir neužilgo jis buvo visiškai užtvindytas vandeniu! Žinojau, kad automobilyje yra du žmonės. Tada vieno iš ten buvusių žmonių dvasia pakilo nuo automobilio, ją pasitiko angelai ir jie visi išvyko. Bet kitas asmuo buvo išgelbėtas ir Jėzus stebuklingai sugrąžino šį žmogų į gyvenimą. Supratau, kad Jėzus vieną pasiėmė namo, o kitą paliko žemėje kaip stebuklo liudijimą. Apr 19:10 "Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia". Kažkieno liudijimas apie Jėzų taps kažkam pranašyste, kad atvestų juos pas Jį. Amen! Ačiū Tau, Jėzau, kad pasidalinai sunkia, bet kartu ir gražia akimirka.
Nuėjau prie upelio vietos, kur aš visada susitinku su Jėzumi. Mačiau, kaip Jis skynėsi rožines ramunes, kurios augo šioje vietoje, tada Jis atėjo link manęs ir padavė man gėles. Tai buvo taip miela. Labai mėgstu rožinę spalvą, o ramunės yra viena iš mano mėgstamiausių gėlių. Jėzus žino, ką mes mėgstame ir apie ką mes galvojame. Jis toks asmeninis Dievas. Aleliuja.

Toliau meldžiausi kalbomis.

Šiandien į kalną nekopiau.

Regėjimas: Stebėjau jauną moterį, su ilgais šviesiais į uodegėlę surištais plaukais, kuri tapė liūto paveikslą ant didelės baltos drobės, pritvirtintos prie molberto. Mano perspektyva buvo tokia, kad mačiau ją iš už nugaros. Jos kairėje stovėjo mažas staliukas, o kairėje savo rankoje ji laikė apvalią paletę, kuri buvo pilna dažų. Supratau, kad ji tapo Liūto iš Judo giminės portretą.

Tada mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau Dievą, kaip didelį Liūtą, vaikštantį ir stovintį ant uolos pakraščio, žvelgiantį į slėnį ir kalnų grandinę. Jis pradėjo riaumoti! Riaumojimas buvo kurtinantis. Viskas sudrebėjo. Mačiau Jo riaumojimo garsą nuvilnijantį į atmosferą kaip garso bangas. Regėjau, kaip garsas atsimuša į tam tikrus kalnus ir jie pradeda drebėti ir griūti.

Interpretacija: Suprantu, kad kalnai reprezentuoja korumpuotus turtingus lyderius ir žmones, esančius valdžios postuose, kurie yra įsitraukę į prekybą žmonėmis seksui, vaikų vergiją ir pan. Dievas ruošiasi juos labiau sudrebinti ir iškelti juos į paviršių. Jėzus pasakė, kad "Jie kuria nedoras schemas, kurios pripildo jų kišenes turtais, gautais iš vagysčių, šiurpaus smurto ir žmogžudysčių. Jų rankos yra suteptos naujagimių krauju - negimusių ir gimusių. Jų klastingos schemos pakyla prieš Mano teisiuosius ir persekioja juos. Jie didžiuojasi vieni kitais dėl to, kokie jie manosi esą gudrūs. Jie išsikėlė save aukštai, jie tiki, esantys virš visų ir neliečiami. Bet aš juokiuosi iš jų! Kaip žemai jie turės kristi! Viskas prieš Mane yra atidengta ir jie turės duoti apyskaitą - net ir tie, kurie prisidėjo imdami kyšius ir apsimesdami, kad nemato to, ką turėjo matyti - jų rankos yra lygiai tokios pat purvinos. Atgailaukite!" Jie buvo pasverti.

Jėzus man priminė, kad nors daugelis bus paviešinti, bet ne visi sulauks teisingumo čia. Jis yra tai minėjęs ankstesniuose regėjimuose. Bet jie neišvengs Teismo dienos. O, ką reiškia patekti į Gyvojo Dievo rankas! Heb 10:31.


Rašto ištraukos: 


"Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi; Adonai tyčiojasi iš jų. Paskui jis prabyla jiems įniršęs,  keldamas baimę savo pykčiu." Ps 2:4-5.

"Nedorėlis spendžia pinkles teisiajam ir griežia ant jo dantimis. Bet Adonai juokiasi iš jo, nes mato jo būsimą dieną." Ps 37:12-13.

"Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą." Heb 4:13.

"Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma." Mato 10:26.


Paskutinis šio maldos laiko regėjimas:

Regėjimas: Mačiau profesionaliai apsiregusią moterį, ji vilkėjo kostiumėlį ir greitu žingsiu ėjo koridoriumi. Jos rankoje mačiau aplanką su dokumentais. Kai ji pažvelgė atgal per petį, ji atrodė persigandusi. Manau, kad buvo didelis nerimas dėl to, ar ji nėra sekama. Mano perspektyva pasikeitė ir dabar mačiau didelį daugiaaukštį pastatą. Aplink jo stovėjimo aikštelę buvo aptverta tvora su apsauga, stovinčia prie įėjimo.

Interpretacija: Supratau, kad moteris yra kažkokios srities profesionalė ir ji turi tam tikrą vadovavimo statusą įmonėje ar kompanijoje. Dokumentų aplankas reprezentuoja jautrią informaciją, kuri atskleis korupciją tų, kurie yra aukštose pozicijose. Supratau, kad jos širdis buvo paliesta ir ji galimai yra informatorė. Jos gyvybė gali būti pavojuje. Prašau, melskitės už ją. Jeigu ji turi informacijos, kuri atskleistų korumpuotus lyderius, tada melskitės, kad Dievas suteiktų jai stiprybės ir drąsos išeiti ir kalbėti tiesą kažkam, kas galės jai padėti. Melskitės, kad Dievas išlietų Savo gausią ramybę jai ir laikytų ją paslėptą ir apsaugotą Jame. Suprantu, kad ši situacija vyks ateityje.


Dieve, pakelk daugiau žmonių, kalbančių tiesą, Jėzaus vardu!

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/08/01/vision-394-flood-waters-testimony-the-lion-of-judah-painting-god-is-shaking-corrupt-business-leaders-those-in-authority/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas!" (Hebrajams 10:31)