Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 18 – Jėzus greitai grįžta! / Karalius Jėzus

2018 m. sausio 30 d.

 

Šlovinau Jėzų Sosto patalpoje ir, vis dar būdama priešais Jį, aš supratau, jog Jėzus nori man parodyti dar vieną regėjimą.

 

Aš dainavau tol, kol visi susirinko į regėjimų vietą. Bet kai ten nuėjau, jie visi buvo suklaupę ir pasilenkę iš pagarbos. Taigi nustojau dainuoti ir elgiausi taip, kaip jie. Kai pažvelgiau į viršų pasižiūrėti, kodėl jie taip elgiasi, buvau nustebinta! Ten stovėjo Karalius Jėzus visoje savo šlovėje, su auksine karūna, papuošta brangakmeniais, ant galvos ir vilkėjo spindinčiu baltu drabužiu. Jo rankos buvo ištiestos ir su delnais nukreiptais į mane. Šviesa buvo šilta ir labai ryški. Manau, jog buvo kiek uždengta mano akims, nes kitu atveju, manau, aš negalėčiau į Jį žiūrėti! Jo plaukai buvo tamsiai rudos spalvos banguoti vidutinio ilgio, Jo barzda buvo trumpa. Buvau per toli, kad įžiūrėčiau Jo akių spalvą. Jis šypsojosi ir Jo šlovė mane šildė. Aš buvau sužavėta!

 

Tada Jis pradėjo kalbėti: “Aš greitai grįžtu. Kas turi ausis teklauso. Klausykitės MANO pranašų žodžių. Būkite pasiruošę. Štai Aš esu! Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei, kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir valgysiu su juo, o jis su Manimi. Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga”.

 

(Jis pabrėžė žodį “MANO pranašų” ir aš supratau, jog tai įspėjimas, kad atskirtume netikrus pranašus). Mąstau, ar tai mano regėjimų pabaiga?

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/30/vision-18-jesus-is-coming-soon/