Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 16 – Žemės drebėjimai supurto Kalifroniją ir Vakarų pakrantę iki Kanados

2018 m. sausio 2 d.

 

Kaip visada, garbinau Sosto patalpoje. Nuėjau su kitais pasižiūrėti regėjimo. Ekrane buvo kalnai, o tada kalnų grandinė. Tada įvyko didžiulis judėjimas. Žemės drebėjimas! Mačiau drebančią Kaliforniją ir Šiaurės vakarinę pakrantę. Gatvės skilinėjo per pusę, viena jų pusė kilo į viršų, kita leidosi žemyn. Vaizdas iš palydovo parodė kaip dalis Kalifornijos nugrimzta į vandenyną! Tada vaizdas pasikeitė į rėkiančius ir bėgančius žmones; tai buvo visiškai siaubingas chaosas.

 

Tada išvydau didžiulį kalną, kurį mačiau regėjimo pradžioje, skylantį ir griūvantį. Visas ekranas drebėjo! Didžiulis nuniokojimas vyko vakarinėje Amerikos pakrantėje, o taip pat ir Kanadoje. Mačiau griūvančius pastatus, net didžiulius pastatus. Man atrodo mačiau kaip sugriuvo Aukso Vartų tiltas – tas, esantis San Francisko įlankoje.

 

Aš paklausiau Jėzaus, kada visa tai įvyks ir Jis atsakė: “Labai greitai”. Žus daug žmonių, aš pridūriau. Jis atsakė: “Taip turi būti. Jie neatgailavo”. Aš paklausiau dėl teisiųjų – ar Jis sunaikins teisiuosius kartu su nedorėliais? Jis atsakė, jog įspės teisiuosius.

 

“Jei jie klausys manęs, jie išgirs ir išvyks.” Aš paklausiau dėl ... vardą ištryniau dėl privatumo (aš pažįstu jo šeimą čia savo mieste, turinčią sūnų, kuris yra pastorius Kalifornijoje). Jis atsakė: “Aš atsiųsiu jam sapną. Jis yra mano mokinys.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/27/vision-16-earthquakes-hit-west-coast/