Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 14 – Dirbtinis intelektas / NWO / Milžinai / "Kaip Nojaus dienomis" / Nefilimai

2018 m. sausio 25 d.

 

Šį vakarą labai daug laiko praleidau maldoje ir garbinime Sosto patalpoje. Kai buvau šlovinimo pozicijoje, tada Jėzus priėjo prie manęs ir mačiau, kaip Jis paliečia mano petį ir nurodo eiti ir pasižiūrėti [regėjimo].

 

Iš pradžių, pagalvojau, jog matau robotą. Šiek tiek pasimečiau ir paklausiau Jėzaus, ką Jis nori man parodyti. Tada įsižiūrėjau įdėmiau ir pamačiau kaip gražios moters veidas užpildo ekraną. Ji buvo be plaukų, ir jai trūko užpakalinės galvos dalies. Ji buvo prijungta prie mašinų ar kompiuterių. Pastebėjau, jog kompiuterių kambaryje buvo širdis, kuri priklausė šiam modeliui. Ji atrodė kaip žmogaus, bet buvo netikra [dirbtinė]. Aš supratau, jog tai buvo Dirbtinis Intelektas ir tai turi kažką bendro su NWO [New World Order – Naujoji Pasaulio Santvarka].

 

Man buvo sunkoka matyti sekantį vaizdą. Pagalvojau, jog matau milžinus vaikštančius ant žemės. Tada išgirdau Jėzų sakantį: “Kaip Nojaus dienomis”. Pažvelgiau į kitus žmones, žiūrinčius į ekraną ir sumąsčiau prisijungti prie jų. Kai nuėjau ten, kur jie stovėjo, pažvelgiau tiesiai prieš save.

 

Vaizdas pasikeitė, dabar mačiau vietovę Izraelyje ir iškart išvydau Dovydą ir Galijotą! Dovydas vilkėjo kreminės spalvos kažkokios rūšies tuniką ir odinį maišelį, kuris buvo pririštas aplink jo liemenį. Jis buvo ką tik paleidęs skrieti akmenį iš savo odinės svaidyklės ir jis įstrigo Galijotui į kaktą. Galijotas buvo stambus ir aukštas, galbūt apie 10 pėdų [3 metrai] ar pan. Ir turėjo storus juodus plaukus šiek tiek banguotus ir gausią vidutinio ilgumo juodą barzdą. Jis taip pat turėjo užsidėjęs kažkokius šarvus po kuriais buvo užvilkta tunika. Tunika nebuvo ilga galbūt tik kiek dengė jo šlaunis. Jis nugriuvo veidu į žemę. Visa tai įvyko gana greitai, todėl nemačiau ginkluotės detalių.

 

Pastebėjau, jog kai Galijotas trenkėsi į žemę ji buvo dulkėta, pasigirdo bumbtelėjimas ir pakilo dulkių debesis. Dovydas nuėjo ir ištraukė kalaviją iš Galijoto įdėklo, atrodė jog jis buvo labai sunkus, jam prireikė jį suimti abiem rankom, kad galėtų pakelti ir jis kiek vargo, kol jį iškėlė ir juo nukirto Galijoto galvą. Jis pakėlė galvą į orą. Dovydas buvo gan toli nuo manęs, todėl negalėjau įžiūrėti jo veido bruožų. Bet mačiau, jog jo plaukai buvo banguoti, tamsūs ir vidutinio ilgio.

 

Taigi, mąsčiau, kodėl man buvo visa tai parodyta. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai turi ką bendro su Nefilimais [milžinais]. Jėzus atsakė: “Taip. Kaip Nojaus dienomis”. Kiek suprantu, jog kai kurie iš mūsų susidurs su milžinais, bet mes galime juos nugalėti. Taip pat, aš supratau, jog yra ryšys tarp milžinų ir dirbtinio intelekto kaip ateities kariuomenės ar policijos jėgos Naujojoje Pasaulio Santvarkoje. Manau, jog genų inžinerija buvo paminėta.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/25/vision-14-artificial-intelligence/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šv. Rašto ištraukos:

 

"Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų, dangiškosios būtybės [puolę angelai] žiūrėjo į jas, matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios patiko. <...> Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės [puolę angelai] susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai. VIEŠPATS matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pikta. Ir VIEŠPATS gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, ir jam gėlė širdį. VIEŠPATS tarė: „Nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmones, kuriuos sukūriau, žmones drauge su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs.“ Bet Nojus rado malonę Dievo akyse." (Pr. 6:1-8)

 

"Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant." (Mt 24:37)

 

"Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis." (Lk 17:26)