Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 12 – Žvėries ženklas / Mikročipas

2018 m. sausio 21 d.

 

Aš buvau Sosto patalpoje ir meldžiausi, garbinau ir šlovinau Jėzų, sėdintį ant Malonės sosto.

 

Nuėjau į tą pačią vietą Jėzui iš dešinės. Mačiau milžininką ranką užpildančią visą ekraną. Ranka buvo delnu į viršų ir mano dėmesį patraukė nykštys. Iškart supratau, jog šis regėjimas bus apie mikročipus arba žvėries ženklą.

 

Tada išvydau kambarį, kuriame buvo uniformuota moteris, panašiai kaip policijos pareigūnė, atsisėdusi ji suleido čipą į kažkieno ranką. Jos plaukai buvo surišti viršuje su gumyte, ji mūvėjo mėlynas pirštines. Uniforma nebuvo tipinė, kokias dėvi čia, Manitoboje [Kanadoje] policininkai [Šarlenė yra iš Kanados]. Uniforma buvo tamsi su minimaliais ženklinimais. Taip pat išvydau teismo salės pastatą. Supratau, jog mirkočipai bus privalomi pagal įstatymą. Atgal tame kambaryje su pareigūne, kuri suleidžia čipą, aš dar mačiau žmones eilėse laukiančius, kada jie gaus čipą.

 

Aš paklausiau Jėzaus, ar tai yra žvėries ženklas ir Jis atsake: “Taip”. Aš neklausiau, kada tai nutiks, bet kiek suprantu tai nutiks “greitai” ir mes turime būti dvasiškai pasiruošę, kad ir kas nutiktų.

 

Sekanti regėjimo dalis man buvo labai sudėtinga. Turėjau net nutraukti regėjimo žiūrėjimą ir po to vėl sugrįžti. Vienoje eilėje, laukiančiųjų čipo, mačiau kaip kažkas staiga išsigąsta/išprotėja ir pradeda keistai elgtis, nes nenori čipo. Tada pareigūnė (pasitaikė, jog tai moteris) išsitraukia ginklą ir nušauna jį tiesiai į galvą! Man pasidarė bloga. Supratau, jog bus pasekmės tiems, kurie atsisakys priimti čipą. Galbūt ne visi bus nušauti, bet spėju, jog kai kurie bus. Viskas. Ech.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/21/vision-12-the-mark-of-the-beast/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto:

 

“Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo - žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus.” (Apr 13:15-17)

 

„Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio [t.y. Jėzaus] akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį - tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!" (Apr 14:9-12)