Kiti regėjimai

Skubus žodis Vokietijos tautai!

2019 m. liepos 13 d., Veronika West

 

 

Anksti rytą Dievo dvasia mane prižadino, kad melsčiausi už Vokietijos tautą ir už didelį sudrebinimą, kuris artinasi!

 

Trečią kartą Angela Merkel pastebėta drebanti - BBS News

 

Man pradėjus melstis, aš išvydau kanclerę Angelą Merkel ir išgirdau Dvasią sakant: „Sudrebinimas, sudrebinimas, sudrebinimas! Nes tai yra sudrebinimo, kuris ateina į šią tautą, ženklas!

 

Stebėk! Nes Aš drebinu vyriausybę, Aš drebinu ekonomiką ir Aš drebinu Savo bažnyčią Vokietijos tautoje.

 

Stebėk! Nes Vokietija drebės ir ji bus perkelta į šį sekantį sezoną. Mano drebinimas pažemins išdidžiuosius ir parklupdys tuos, kurie yra kietasprandžiai.

 

Stebėk ir melskis! Nes Vokietija bus sudrebinta 3 kartus! Taip! 3 kartus!

 

Nes Aš sudrebinsiu, sudrebinsiu, sudrebinsiu šią žemę, melskis, nes mano sudrebinimas nukeliaus per Europos tautas, stebėk Jungtines tautas, stebėk Europos Sąjungą, Vokietija bus sudrebinta iki jos pamatų,“ sako Dievo dvasia.

 

* * * * * * *

 

„Berlynas, Ukraina ir Suomija drebės...!“

 

Man meldžiant Dievą pasigailėjimo, Jis pasakė: „Stebėk Berlyną! Stebėk Suomiją! Stebėk Ukrainą!

 

Stebėk, nes sudrebinimas ateis į šias tautas artėjančiomis dienomis.“

 

Kai išgirdau šiuos žodžius, aš išvydau drebinamą Suomijos tautą, Ukrainos tautą ir tuomet išvydau sudrebinimą Berlyne...!

 

Stebėkite ir melskitės...!

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/urgent-word-for-the-nation-of-germany/