Kiti regėjimai

Rusija, Lenkija ir Baltijos šalys – Kaulas ir Sutartis

2022 m. kovo 12 d., Veronika West

 

 

Vakar man Viešpats kalbėjo mano maldos laiku, man maldaujant Jo dėl tautų ir kaip Jis norėtų, kad aš melsčiausi ateinančiomis dienomis.

 

Štai, ką aš išgirdau. Aš girdėjau šiuos Žodžius: „Budėk! Nes ateinančiomis dienomis jie sieks numesti Didžiojo Lokio tautai Kaulą, kad sustabdytų Lokį nuo dar vieno įkandimo!

 

Taip! Bet budėk ir melskis! Nes Kaulas tik laikinai patenkins jo karo apetitą, po to Lokio tautos akys sugrįš prie Lenkijos ir Baltijos šalių, nes jis sieks paimti daugiau nei savo teisingą dalį.

 

Nes kartą paragavus Didžiajam Lokiui mėsos ir kraujo skonį, nebus grįžimo atgal. Todėl sakau dar kartą, budėk ir melskis, nes Didžiojo Lokio tautos troškimas toliau augs, didesnei galiai ir galingesniam politiniam iškilimui.

 

Bet klausykis, nes kai kurie sakys: „Be abejo, ši Taikos Sutartis suteiks bendrą pagrindą neutralumui, nes matai, dabar Įpykęs Lokys atsitrauks ir Raudonasis Drakonas bus suvaržytas!“

 

Bet Aš tau sakau, rankų paspaudimai ir galvų palinkčiojimai sakant: „Taip!“ bus tik laikini, o paskui karo būgnų garsas vėl pripildys orą.

 

Nes Aš tau sakau, Didžiojo Lokio galva iškils dar kartą, ir su labiau atkištais dantimis ir su didesniu riaumojimu nei prieš tai, nes jis sieks visiškai atstatyti tai, kas buvo seniai prabėgusiomis dienomis.

 

Todėl budėk! Nes nors Lokio tauta atrodė kažkiek silpna ir be galios, kai ji pirmą kartą iškilo iš politinio žiemos miego, Aš sakau, nebūk apgauta, ir nepamesk savo sargybos, nes truputį po truputį, Didžiojo Lokio tauta toliau stipriai kąs.

 

Ir taip jis sieks užimti daugiau žemių tapdamas drąsesnis ir netgi stipresnis nei prieš tai.

 

Todėl budėk! Nes ateinančiomis dienomis, tuomet, kai atrodys, jog Didžiojo Lokio tauta nebesiruošia užimti daugiau ir daugiau žemių, staiga įvyks nenumatyta ataka giliai po žeme, ir tai vėl sugrąžins politinį „Didįjį globalaus perkrovimo“ planą į veiksmą, nes ekonominis karas dėl dujų ir naftos tiekimo uždarys jų vamzdžius, o tai palauš nugaras kietasprandėms tautoms.

 

Taip! Nes jų ekonomikų nugaros bus palaužtos ir su garsiu griuvimu jie verks dėl Didžiulio finansinio nuopolio, kuris sukels bangas ir atves daug tautų dar kartą atsistoti prie atvirų durų – ir kalbėtis apie dar vieną Pasaulinį karą.

 

Bet klausyk! Nes kai tai pradės vykti, politiniai neramumai ir ekonominiai karai dar kartą sujudins Lokio tautą dar vienai brutaliai atakai, kurios metu lokys pademonstruos didesnį karinės jėgos šou nei kad buvo anksčiau.

 

Todėl toliau budėk ir išlik budri, nes nors Kaulas ir Sutartis atrodo nutildė Didįjį Lokį, paslapčia susirenka neapipjaustytos tautos, kurios sieks įgyti daugiau galios ir dominavimo.

 

Nes Žvėris iš Rytų iškils vakaruose, ir su naftos šuliniais vienoje rankoje ir aukso rezervu kitoje rankoje, jis apdalins pažadais apie puikų klestėjimą ir didžių turtų atstatymą.

 

Bet budėk, nes spąstai ir pinklės buvo paspęstos tų tautų kojoms, kurios išdrįs bėgti link Žvėries, būdamos aklos ir nevilty bandydamos išgelbėti savo kailius, ir tuomet prasidės smarkus pasiūlymų/aukcionų karas dėl turtų ir lobių, ir su savo širdžių geismu ir godumu, jie nusilenks, kad priimtų jo kyšį ir nešiotų jo karūną.

 

Ir taip, tuomet bus galima matyti daugelio tautų sielų pardavimus.

 

Bet cha! Aš sakau, nebijok! Budėk ir melskis! Nes Dieviška Konvergencija dabar jau vyksta. Tautai pakylant prieš tautą ir daugeliui bėgiojant skersai ir išilgai ieškant saugumo bei prieglobsčio nuo besiribojančių tautų, kurios tvirtino, kad joms rūpi ir jos žino.

 

Bet stebėk, nes Aš sukietinau daugelio vadovų širdis, kol žmonės šaukia: „Leiskite mums eiti! Leiskite mums eiti!“

 

Dabar žiūrėk! Nes didi Šviesa nušvis tamsoje ir viskas, kas paslėpta, bus atskleista!

 

Nes Didžiojo atskleidimo laikas atėjo, pradedant kristi Mano šlovės svoriui. Bet vargas toms tautoms, kurios nepriklaups, nes dabar Viešpaties baimės dvasia juda, kad padarytų dievišką skirtumą tarp ožių ir avių tautų, ir visko, kas bus atstatyta, atgaivinta ir atpirkta!“

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/russia-poland/