Kiti regėjimai

Pranašiška mįslė. Ukraina, Rusija, III pasaulinis ir žiniasklaidos apgaulė

2022 m. kovo 6 d., Veronika West

 

 

Iškart po vidurnakčio, ankstyvą sekmadienio rytą, aš varčiausi lovoje negalėdama užmigti, todėl atsisėdau lovoje ir pradėjau melstis, ir man sėdint priešais Viešpatį, Jis iškart pradėjo kalbėti.

 

„Ištirk, pasverk ir melskis!

 

Stebėk ir klausyk! Tik, tak, tik, tak, eina laikrodis.

 

Žiūrėk į Mane! Žiūrėk į Mane! Sakau, žiūrėk į Mane, nes jie sakys: „Žinoma, tai Trečiojo pasaulinio karo pradžia!“

 

Bet aš sakau, atmerk savo akis ir pamatyk, nes ką jie vadina Zelenskiu, jis joks herojus ir joks tiesos nugalėtojas.

 

Nes jis yra ne daugiau nei politinis pėstininkas ant globalistų šachmatų lentos ir marionetė ant virvių – savo šalies išdavikas ir Judas savo draugams. Jis mano, kad laiko pasaulį užmerktą prieš savo apgaulingus ir demoniškus darbus.

 

Bet stebėk! Nes vykstant dideliam sudrebinimui, Aš atskleisiu ir atidengsiu jų slaptus susitarimus ir velniškus planus, ir Aš apnuoginsiu juos, kad visas pasaulis pamatytų – šviesos, kamera, veiksmas – ir uždanga pasikels ir marionetės šeimininko planas staiga turės pajudėti ir pasikeisti.

 

Ir ak! Kaip jie išsilakstys, kaip tarakonai tamsoje. „Tai Putinas! Tai Putinas!“ - visi jie šauks, - „Jį reikia kaltinti dėl kentėjimų ir dėl šio Trečiojo pasaulio karo pradžios!“

 

Bet „ne“ Aš sakau, „Tai buvo strategiškai ir nuodugniai suplanuota aukšto rango politikų, pasislėpusių aiškiai matomoje vietoje, nes dabar alkaną Lokį išprovokavo korumpuotos rankos tų, kurie drįso baksnoti ir badyti.

 

Ir stebėk, kaip politinis domino pradės griūti, vienas po vieno, jie išlįs į šviesą, ir kaip beprotiškas šėlsmas, žiniasklaida šauks: „Tai tikrai viskas yra tiesa ir ne melas ar apgaulė!“

 

Bet stebėk! Nes kaip nustojo tikėti berniuku, kuris vėl šaukė "Vilkas" (žr. žemiau), taip nustos tikėti ir tuo, kas yra sakoma, nes aklo tikėjimo dienos praėjo ir visų tautų akys galiausiai aiškiai praregės.

 

Ir su garsiu riaumojimu, jos pakils iš labai gilaus miego ir pradės išstumti globalų elitą, ir taigi, Trečiajam pasauliniam karui dabar beldžiant į duris, ar NATO jas atvers dar labiau?

 

Ir kaip laukinė katė paleista iš maišo, kai tik durys bus plačiai atvertos – kelio atgal nebebus!

 

Nes dar didesnė suirutė ir vargai tikrai užklups, tautoms pakylant prieš tautas su apetitu žudynėms ir kraujo praliejimui.

 

Taigi, stebėk ir melskis, ir nesakyk „Jog tai yra tai…“, nes daug dalykų nėra tokie, kaip jie atrodo. Taigi, klausykis ir atkreipk dėmesį, ir tu išmoksi žiūrėti ir mokytis.

Nes AŠ ESU Atsakymas visiems tavo poreikiams. Todėl nebijok, Mano mylimoji, kai jie kalbės apie Trečiąjį pasaulinį karą, nes yra prieglaudos ir ramybės vieta, kuri gali būti surasta tik ilsintis Manyje!“

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/ukraine-russia-ww3-and-media-deception/

 

 

Berniukas, kuris šaukė „vilkas“

 

Kartą buvo jaunas piemuo berniukas, kuris prižiūrėjo savo avis kalno papėdėje netoli tamsaus miško. Jis jausdavosi gan vienišas ištisą dieną, todėl jis sumanė planą, kaip prisikviesti kompanijos ir šiek tiek pasilinksminti. Jis nuskubėjo link kaimelio šaukdamas: „Vilkas, vilkas“, ir kaimo gyventojai išbėgo jį pasitikti, o kai kurie iš jų praleido su juo nemažai laiko. Tai patiko berniukui taip labai, jog po kelių dienų jis pabandė pakartoti šią apgaulę, ir vėlgi kaimo gyventojai atbėgo jam padėti. Bet netrukus po to, vilkas iš tiesų atsėlino iš miško ir pradėjo pjauti avis, o berniukas, žinoma, šaukė: „Vilkas, vilkas“, dar garsiau nei anksčiau. Bet šį kartą kaimo gyventojai, kurie buvo dukart apgauti, galvojo, jog berniukas vėl juos bando apgauti, ir niekas neatėjo jam į pagalbą. Todėl vilkas gerai prisiėdė iš berniuko bandos, o kai berniukas skundėsi, išmintingas kaimo žmogus pasakė:

 

„Melagiu nebus tikima, netgi tuomet, kai jis kalbės tiesą.“

 

https://etc.usf.edu/lit2go/35/aesops-fables/375/the-boy-who-cried-wolf/