Kiti regėjimai

Pranašiška Mįslė: Marionetės šeimininkai, Globalusis perkrovimas ir Trečiasis pasaulinis karas

2022 m. kovo 18 d., Veronika West

 

 

Taigi, šiandien, sėdint priešais Viešpatį ir meldžiantis už tautas, aš staiga pajaučiau, kad turiu sustoti ir klausytis, ir tuomet pradėjau rašyti, nes jaučiau paraginimą iš Šv. Dvasios, kylančios manyje. Aš girdėjau šiuos žodžius:

 

“Zelenskis… Zelenskis, kaip išmaldos prašytojas su sidabriniu puodeliu rankoje, jis sėdi ir vilioja NATO šalių vadus, kad šie padarytų ryžtingesnį žingsnį.

 

O, kokie apgauti gali būti daugelio tautų vadai? Lyg aklas vestų aklą, ar jie pakils, kad įtiktų ir įsiteiktų tam, kuris yra laikomas Ričardu Liūtaširdžiu… Zelenskiui?

 

Bet atmerkit savo akis ir nebūkit įtraukti, nes jis nėra joks liūtaširdis ar liūtas karalius, bet labiau plėšrus Vilkas avies kailyje, beviltiškas ir nuskriaustas, ir todėl krokodilo ašaros kris ir su kraujo praliejimo ir tironijos verksmu, jis sieks patraukti daug patiklių tautų į melo ir šėtoniškos burtininkystės tinklą.

 

Budėk! Nes sakau tau, jog tai, kas buvo paslėpta po korupcijos ir nuodėmės šydu, greitai bus atskleista, nes visų tautų akys tai išvys.

 

Taip! Nes šis globalistų aktorius – ir netgi labai geras – toliau sieks įvilioti NATO tautas į pasaulinio masto spąstus.

 

“Sakai, į spastus? Žinoma, taip negali būti? Nes juk tai herojus ir Ukrainos laisvės kovotojas!”

 

Ne! Aš sakau, jog jis yra ne daugiau nei marionetė ant virvių, kuri yra judinama pagal globalistų karalių komandas ir reikalavimus.

 

Budėk ir melskis, nes jei būtų jų valia, tuomet Trečiasis Pasaulinis karas užtikrintai taptų nauja realybe, kas seniai strategiškai buvo planuota, kad atnešti Globalųjį perkrovimą pasaulio vyriausybėms, ir ekonomikai.

 

Todėl dar kartą Aš sakau: Budėk ir melskis!

 

Nes tai, kas dabar yra matoma, tai puikiai atliekamas globalistų pjesės scenarijus, kuris atsiskleidžia tarsi kino filmas dideliame ekrane.

 

Paklausyk! “Kovidas“, jie šaukė, kad priverstų daugelį bėgti ir slėptis, ir su kaukėmis uždengtų tautoms burnas, kad nutildytų jų balsus.

 

Bet tuomet įvyko nenumatytas atsakas ir sukilimas, kuris kovojo už Pasirinkimo galimybę, ir tokiu būdu nepavykus įgyvendinti planų, kad pavergtų tautas, jie stengėsi greitai pereiti į kitą Globaliojo perkrovimo fazę.

 

Trečiasis pasaulinis karas yra tai, ką jie dabar stengiasi suorkestruoti ir garantuoti, pirmiausia įvesdami silpną vadovą, kuris užmerktų akį, ir kuris galėtų būti nupirktas ir parduotas su kruvinais pinigais ir finansinio anonimiškumo pažadu.

 

Taip! Miegantis Baidenas – džokeris ir karalienė – buvo jų pirmasis pasirinkimas nuo pat pradžios, kuris įgalins Sorosą ir Obamą – marionečių šeimininkus – kad priverstų juos dainuoti ir šokti. Ir jie dainuos ir šoks pagal demoniškos melodijos garsą.

 

Bet kiek ilgai prieš pasibaigiant šokiams (the jig)? Nes aš sakau, džokeriui ir karalienei baigiasi laikas ir jų viltis sėkmėje.

 

Cha! Aš juokiuosi iš jų žaidimų ir jų slaptų susitarimų už uždarų durų, nes jie mano, jog AŠ ESU aklas ir negaliu matytų jų velniškų planų, kuriais jie siekia nuvesti tautas per duris į dar vieną Pasaulinį karą.

 

Todėl, pabuskite ir pakilkite Mano kariai, ir būkite pasiruošę!

 

Pakelkite savo tikėjimo skydus ir dviašmenį kalaviją šią didžio konflikto ir nenuspėjamo karo valandą, kad matytumėte su didesniu aiškumu ir suvokimu apie tai, kas dabar beldžiasi į duris.

 

Aš sakau… Susiimkit! Susiimkit ir atstovėkit! Nes pasigirs Liūto iš Judo giminės riaumojimas, kad atneštų galingą Nugalėjimą ir Dievišką įvykių posūkį.

 

Todėl, netapkite išvargę ir apsilpę, nes dabar Mano didieji ereliai turi pakilti ir su didele galia ir nepaliaujama malda pasitikti skraidančią gyvatės dvasią, kuri savo akis yra nukreipusi į Taivano tautą, ir pasitikti Didžiojo Lokio įniršį, kuris atrodo ryžtingai nusiteikęs atstatyti tai, kas buvo seniai prabėgusiomis dienomis.

 

Todėl sakau dar kartą: Budėk ir melskis! Nes maldos ir šlovinimo galia tikrai gali atnešti uždelsimą!

 

Taip! Aš sakau, Dievišką Uždelsimą tamsos karalystės darbams, kuriais siekiama tautas pakreipti keliu, vedančiu į daugiau mirčių ir nelaimių, ir kuriais siekiama pavogti Didįjį Derlių!”

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/a-prophetic-riddle/