Kiti regėjimai

Lokys, drakonas ir žvėris iš Rytų

2022 m. vasario 23 d., Veronika West

 

 

Šios popietės maldoje siekiant Viešpaties dėl tautų, išgirdau Dvasią sakant: „Stebėk ir melskis, nes argi nesakiau, jog Lokio tauta pabudo iš politinio žiemos miego su alkiu karui ir apetitu didesnei teritorinei okupacijai ir dominavimui tarp tautų?

 

Taip! Ir argi nesakiau, jog Drakono dvasia smogs, ir Lokio tauta įsiverš, kad paimtų turtingą ir derlingą žemę?

 

Sakau, mylimoji, stebėk ir melskis, ir įdėmiai žiūrėk, nes ateinančiomis dienomis dešinioji Lokio tautos ranka spaus dešiniąją Turkijos tautos ranką ir galingas aljansas bus sukurtas, ir tuomet dviese susitars suformuoti trilinkos virvės susitarimą su Žvėrimi iš Rytų, nes jie trokšta sunaikinti šalį, tekančią pienu ir medumi.

 

Bet aš sakau: Ne! Ne, nes tuomet kai jų velniški planai pradės vystytis, didžiulis atskleidimas įvyks ir demoniška trilinka virvė bus tikrai nutraukta, ir Lokio tautos jėga ir karinė galia taps nieku.

 

Bet! Stebėk ir melskis, nes tikrai tau sakau, Leviatano akis stebi derlingą vynuogyną, o Drakono dvasios uodega daužosi dvasiniame pasaulyje, kad sukeltų neramumus ir vargus Taivano tautai.

 

Bet aš sakau, toliau stebėk ir melskis, ir būk atidi, nes pasirodys netikros vėliavos ir pirštų rodymas, kad atneštų trokštamą dėmesio atitraukimą nuo to, kas dabar yra pilnai atskleidžiama ir atidengiama tamsos pasaulyje.

 

Nes sakau tau, tai gimdymo skausmų pradžia, nes vis didesni ir didesni sudrebinimai ir dieviški prasiveržimai pradės vykti tautai sukylant prieš tautą.

 

Nes apsisprendimo slėnyje, ožių ir avių tautos dabar yra persijojamos, išbarstomos ir surenkamos.

 

Žiūrėk ir matyk, nes demoniškas išsiliejimas dabar vyksta tautose šiuo gimdymo laiku, nes Antikristo dvasia kyla, kad pasipriešintų Mano Teisiojo Likučio Armijos pažangai, kai jie stato ir įkuria Mano karalystės valdžią žemės tautose.

 

Ir stebėk! Kaip apgaulės ir mirties dvasios apsimeta esančios šviesos pasiuntiniais, bet ateina norėdamos skaldyti ir valdyti, dominuoti ir okupuoti daugiau ir daugiau teritorijos, sukeldamos baimę ir širdžių kančią. Daugelis, kurie tapo pabudę [„Woke“], silpni ir pasiruošę būti panaudoti, pilnai palinko ir atidavė save Antikristo planui ir Vienai pasaulinei tvarkai [One World Order].

 

Aš dar kartą sakau – stebėk ir melskis. Nes ateinančiomis dienomis Lokio tauta kąs stipriai, o Drakono tautos uodega staiga suduos be jokio įspėjimo!”

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/the-bear-the-dragon-and-the-beast-from-the-east/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Gali būti, jog šalis tekanti pienu ir medumi, derlingas vynuogynas yra Izraelis. Mes galime manyti, jog tai pranašystė apie Ukrainą, ir taip iš tiesų gali būti, bet neatmeskime galimybės, jog tai gali būti pranašystė siekianti toliau į ateitį ir pranašaujanti apie Izraelį.