Kiti regėjimai

Lokio tauta pakyla su alkiu karui!

2022 m. sausio 24 d., Veronika West

 

 

„Stebėk! Nes dabar Lokio tauta pakyla iš politinio žiemos miego su alkiu karui ir apetitu didesnei teritorinei okupacijai ir dominavimui tarp tautų!“

 

Maldos metu šį rytą, aš buvau labai nerami dvasioje. Galėjau apčiuopiamai jausti mūšį, vykstantį dvasiniame pasaulyje. Aš, tiesiogine šio žodžio prasme, galėjau girdėti kalavijų kirčius ir skriejančių liepsnojančių strėlių garsą.

 

Girdėjau Žodžius: „Titanų susidūrimas!“ ir tiems Žodžiams garsiai tebeskambant dvasiniame pasaulyje, staiga man buvo suteiktas žvilgsnis į dvasinį pasaulį ir aš išvydau, jog Šėtonas buvo pilnas įniršio ir jis nerimastingai žingsniavo pirmyn ir atgal.

 

Išgirdau šiuos Žodžius: „Jis žino, jog jam mažai liko laiko…“ ir išgirdusi šiuos Žodžius, aš staiga išvydau, jog jis buvo apsisiautęs tamsos debesimi, ir ta tamsa, kuri jį gaubė judėjo lyg bangos vandens paviršiuje.

 

Kadangi man buvo leista labiau įsižiūrėti su didesne įžvalga į dvasinį pasaulį, todėl aš išvydau, jog tirštas tamsos debesis, kuris jį gaubė buvo demonų armija, bet man vėl ir vėl žiūrint, aš mačiau, jog ši demoniškų būtybių gauja laukė jiems skirtos naujos užduoties – laukė jiems skirtų nurodymų – laukė, kad jiems būtų suteikti konkretūs taikiniai.

 

Tuomet staiga išgirdau Dvasią, sakant: „Stebėk! Nes argi Aš nesakiau, kad sudrebinsiu, sudrebinsiu, sudrebinsiu Europos tautas ir kad didis sudrebinimas įvyks Ukrainos tautoje?

 

Taip! Nes 2022-ieji bus karų ir gandų apie karus metai, nes Titanų susidūrimas dabar prasidės dėl didesnės galios ir reikšmingumo.

 

Bet klausykis, nes Liūtas iš Judo giminės suriaumos skrendant Didiesiems ereliams! Stebėk! Nes dabar Lokio tauta pakyla iš politinio žiemos miego su alkiu karui ir su apetitu didesnei teritorinei okupacijai ir dominavimui tarp tautų!

 

Žiūrėk! Nes Lokio tauta dabar pakyla aukštai ant savo užpakalinių kojų ant tautų sienų ribos ir išpučia savo krūtinę ir parodo savo aštrius dantis, jis siekia išgąsdinti ir manipuliuoti, nes jo akys yra tvirtai nukreiptos į turtingą ir derlingą žemę.

 

Bet stebėk! Nes Drakono dvasia dabar skraido virš tautų šiuo gimdymo laiku. Atverk savo akis ir pamatyk, nes Gyvatės dvasios uodegos daužymas dabar sukelia didelius neramumus ir vargus.

 

Taip! Aš sakau neramumai ir vargai bus matomi Taivano tautoje, nes didis konflikto laikas, sąmyšis ir nesantaika privers tautas staiga pabusti Apsisprendimo slėnyje, nes avių ir ožių tautos dabar užims savo vietas, nes Mano septynių dvasių viesulo surinkimo ir išsklaidymo vėjai atves kietasprandes ir maištingas tautas ant kelių.

 

Nes Mano teisingumo ir teismo matavimo virvė nukrito ant tautų, mūšio linijos buvo nubrėžtos ir sienų ribos buvo nustatytos.

 

Kai didžioji Lokio tauta įsiveržia ir Raudonasis drakonas smogia.

 

Mano valdančioji ranka judės staigiai ir stipriai su galinga jėga, kad atvestų tautas į tobulą išdėstymą Mano pabaigos laikų užduočiai didžiausiam sielų Derliui, kokio žemė dar nematė!“

 

 

Pastaba maldai:

 

Besimeldžiant dėl viso šito, Apreiškimo dvasia pradėjo man rodyti, jog kai lokys prabunda iš žiemos miego, jis būna ypač alkanas, nes yra sunaudojęs visas riebalų atsargas. Vis dėlto, lokys prabundantis iš žiemos miego būna savo silpniausioje būsenoje.

 

Labai aiškiai girdėjau, jog Viešpats kalba apie Rusiją, pabundančią iš politinio žiemos miego su alkiu karui ir su apetitu didesnei galiai ir dominavimui, bet ta Rusija, nors ir atrodo turinti didelę jėgą, kuria įbaugina priešus, iš tiesų yra silpniausioje būsenoje ir didesnės jėgos ir galios įgaus tik užimdama žemes.

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/the-bear-nation-arises-with-a-hunger-for-war/