Kiti regėjimai

Erin sapnas Nr. 564 - Raudonasis drakonas ir Rusija

2022 m. sausio 24 d., Erin Aleshire

 

 

Ištrauka iš Erin sapno.

 

"Įspėjimas Raudonajam drakonui ir Rusijai"

 

Angelas nunešė mane į vietovę, kuri atrodė panaši į Rusiją. Mačiau ten esančią bažnyčią. Nors bažnyčios išorė buvo neprižiūrėta ir netvarkinga, bet jos vidus buvo didingas. Rusijos vadovas meldėsi šioje bažnyčioje, jis buvo šalia pastoriaus. Rusijos vadovas ir pastorius buvo vieni šioje bažnyčioje. Pastorius pranašavo vadovui apie artėjančias dienas. Nors pastorius kalbėjo rusiškai, aš galėjau viską suprasti…

 

Pastorius, kalbantis Dievo Žodžius Rusijos vadovui: „Aš pakviečiau tave dar berniuką, kad užauginčiau ir galėtum vadovauti didžiai tautai. Apmokiau tave kare. Tavo rankos buvo įgudusios. Aš padariau tave stiprų. Suteikiau tau sugebėjimus, kurie privertė aplinkinius tavęs bijoti. Suteikiau tau išminties. Pradžioje, tu leidai Man dirbti per tave ir daugelis aplink tave buvo priblokšti. Vis dėlto, vėliau tu Mane pradėjai laikyti toli nuo savęs. Tuomet tu tapai išmintingas savo paties akyse.

 

Per pasiuntinius nurodydavai vykdyti blogus darbus. Tu juokeisi iš silpnųjų žūties. Netgi tuomet, Aš tave kviečiau. Nors Aš siunčiau pas tave pranašus, kad jie sugrąžintų tavo dėmesį į Mane, bet tu to nenorėjai. Kas liečia tavo šalį, pusė jos priklauso Man. Tai didesnis skaičius nei sudėjus daugelį tautų. Vis dėlto, kadangi tu Mane prisimeni ir laikai Mane giliai paslėpęs, Aš neleisiu visiškai tavęs sužlugdyti.

 

Dabar suprask, kas turės įvykti. Tu tiki, kad esi sudaręs sąjungą su Rytais. Tas vadovas (Raudonojo Drakono vadovas) davė tau pažadus. Jo galia yra didelė tiek ginkluose, tiek ir nesuskaičiuojamoje daugybėje jo kariaujančių vyrų. Dabar jis tau turi naudos, nes jis pradėjo vykdyti slaptą žemėlapį su vietomis, kurias jis planuoja užimti.

 

Nors tu manai apie save kaip neliečiamą šio vadovo, bet suprask tai… į jo slaptus užkariavimų planus įeina ir tavo šalis. Kas atrodo kaip bendradarbiavimas, iš tiesų yra melas. Jis nė nemano laikytis sąjungos su tavimi. Jis laiko save nepriklausomu. Tu esi tik marionetė jo rankose, kad būtum panaudotas kaip pasiuntinys, kuris pridengs pasaulį nuo jo planų jį užimti. Tavo šalis yra jo kelyje.

 

Kol tu esi užsiėmęs ir pasaulio dėmesys sutelktas į tave, jis padaro savo galią žinomą visiems. Jis derėsis su tavimi, kad gautų vertingus ir turtingus tavo šalies išteklius. Šiandien atėjau tau duoti įspėjimą. Nepasitikėk šiuo vadovu, nes savo planuose jis siekia tave sunaikinti iš vidaus. Šis vadovas paima valstybes, kai jos miega. Jis trokšta, kad tu nusilenktum jam ir pagarbintum jį. O kol kas, jam reikia tavęs, kad tu kovotum jo karuose ir ganduose apie karus, kad jis galėtų toliau veikti šešėlyje.

 

Dabar, štai ką Viešpats tau sako… Jeigu vėl atgręši savo veidą į Mane, tuomet Aš sumaišysiu jo planus ir tu liksi valstybe, esančia po Mano ranka. Vis dėlto, jeigu tu to nepadarysi, tuomet Aš atiduosiu tavo valstybę Raudonajam drakonui.“

 

Rusijos vadovas buvo įsiutęs visa tai girdėdamas. Jis buvo labai piktas. Nors jis maloniai elgėsi su pastoriumi ir padėkojo jam išeidamas iš gražiosios bažnyčios, tačiau jis buvo įniršęs dėl to, ką išgirdo iš Viešpaties.

 

Pastaba: Angelas, kuris man visa tai rodė, su manimi nekalbėjo. Galėjau suprasti, jog angelas nenorėjo kalbomis atitraukti mano dėmesio nuo to, ką aš mačiau.

 

Tuomet angelas nunešė mane į didžiulę valstybę Rytuose (Raudonojo drakono šalį). Mes įėjome į pastatą su aptverta apsaugine tvora. Toje patalpoje vadovas buvo susitikime su savo generolais. Susitikimas buvo aukščiausio slaptumo ir visas kompiuterizuotas. Mačiau pasaulio žemėlapį. Laiko juostos buvo nubraižytos ant žemėlapio. Jis strategavo įvairius scenarijus. Jis planavo perimti pasaulio valdymą be fizinio karo.

 

Mačiau masyvų ginklų arsenalą kaip labai aukštos technologijos ginklus. Vis dėlto, tik keletas tų ginklų iš tiesų turėjo visus reikiamus pajėgumus. Nors dauguma ginklų turėjo „išvaizdą“, bet jie neturėjo reklamuotų savybių. Vietoj to, jie investavo savo pinigus į strategijas kaip įdirbti informaciją, kad sukurti didžiulę baimę dar prieš pradedant savo pasirodymą. Kitais žodžiais tariant, jie naudoja hiperbolizuotą informaciją, kad sukurtų baimę.

 

Jų idėja buvo ta, jog reikia tęsti propagandos karą. Daugelis buvo tam pajungti. Jų pagrindinis tikslas buvo nužmoginti ir demoralizuoti tautų žmones. Mačiau vieną strategiją kaip dovanų siuntimą dar prieš pateikiant prašymą. Prašymai tuomet būdavo patvirtinami. Tuomet būdavo duodami pinigai valstybės valdyme esantiems žmonėms, kad jie taptų jam lojalūs. Raudonasis drakonas tuomet pažadėdavo juos ginti. Milijardai dolerių tam reikalui iškeliaudavo.

 

Tuomet man buvo parodyta Šiaurės Amerikos užėmimo strategija. Planuose dėl Kanados, JAV ir Meksikos buvo sumanyta jas apsupti iš visų pusių. Planas buvo kontroliuoti žmones per viruso baimę ir per sąmyšį kilusį dėl viruso. Tam, kad sukurtų baimę dėl [maisto ir kitų dalykų] trūkumo, tiekimo grandinės būdavo suardomos.

 

Tuomet atėjo metas supirkti vietoves Šiaurės Amerikoje ir aplink. Naudodami savo piliečius kaip žemės pirkėjus, jie pradėjo supirkinėti visas vietoves viduje, ypač vietoves su vertingomis ūkio žemėmis ir vertingais ištekliais. Mačiau žemėlapį, kuriame buvo parodytos visos vietovės, kurias jau dabar Raudonasis drakonas yra įsigijęs Kanadoje, JAV ir Meksikoje. Karibai buvo lengvai nupirkti.

 

Tuomet mačiau išsiųstą padalinį, kad kontroliuotų visas prieigas vandeniu, uostus ir visas pakrantes. Tuomet jie sumanė strategiją, pagal kurią būtų tiekiami mirtini vaistai. Tai, ką aš maniau esant Raudonojo drakono kariuomenes Meksikoje, iš tiesų tai buvo nupirkti narkotikų karteliai ir už juos sumokėti.

 

Tuomet mačiau Kanadą sąjungoje su Raudonuoju drakonu. Tada Kanados valdantieji pašalino tautos galią per masinį demoralizavimą. Didelės pinigų sumos buvo panaudotos, kad būtų įduodami visi tie, kurie priešinasi valdžiai. Skleisdami blogą informaciją apie pandemiją, jie sužeidė Kanados ekonomiką. Jie taip stipriai ją pažeidė, kad Raudonasis drakonas galėjo supirkti Kanados kompanijos už juokingą kainą.

 

Šie masyvūs supirkimai buvo laikomi paslaptyje. Su senkančiais pinigais ir ekonomika, Raudonasis drakonas nukreipė savo žvilgsnį į Kanados naftos laukus ir kitus turtingus išteklius. Spręsdama iš žemėlapio, kuris buvo man parodytas, Raudonasis drakonas tikėjo, jog Kanados užėmimas bus jų lengviausias taikinys prieš pajudant į JAV su didesne jėga.

 

Tuomet išvydau Raudonąjį drakoną skelbiantį, jog Drakono metai (nuo 2024 m. vasario 10 d. iki 2025 m. sausio 28 d.) bus „vienos tautos iniciatyvos“ pradžia. Tai atėjo su kai kuo siaubingu… Mačiau planą, kad reikia gaminti įvairias priemones/vaistus. Nors tos priemonės iš pažiūros atrodė geros, jos iš tiesų turėjo slaptą šalutinį efektą, kuris palauždavo žmogaus protą. Mačiau kaip jie visi kartu juokėsi. Jie buvo „kaip vienas“ su savo didžiais planais. Jie garbino savo vadovą kaip Dievą virš visko.

 

Tada mačiau kaip šis vadovas gauna pakvietimą per kurjerį. Jis nusišypsojo ir išėjo. Tuomet jis su didele lydinčia apsauga nuėjo į gamyklą. Tai buvo taip nesmagu matyti. JAV įkurta gerai žinoma spaustuvė spausdino vakarietiško tipo 'biblijas'. Kai jis atvyko į gamyklą, jis buvo nuvestas į konferencijų salę. Vadovui buvo pristatyta 'biblija'. Spaustuvės savininkas atrodė toks patenkintas savimi.

 

Spaustuvės savininkas: „Jūsų didenybe, pristatau jums mūsų geriausią dalyką, kaip tik paruoštą Naujiesiems metams.“

 

Pastaba: Nors nesu tikra, kuriuos Kinijos Naujuosius metus jis turėjo omeny, mes primename, jog Tigro Naujieji metai apima laiką nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2023 m. sausio 21 d.)

 

Tuomet jis padavė auksinės odos 'bibliją' vadovui. Vadovas atrodė gana patenkintas tuo. Naujajame testamente buvo pažymėta vieta, nuo kurios vadovui reikia pradėti skaityti.

 

Vadovas: „Ar ‘Dvasia’ buvo pašalinta, teisingai?“

 

Spaustuvės savininkas: „Taip. Krikščionybės dvasia visiškai pašalinta… jūs esate jos vietoje. Jums buvo duota valdžia… kaip ir turėtų būti. Mūsų geriausi darbuotojai patvirtino tinkamą pakeitimą, įterpdami jūsų ekscelenciją.“

 

Asistentas vadovui: „Ši 'biblija' kartu su jūsų „Minčių knyga“ užtvirtins jūsų aukščiausios valdžios dinastiją.“

 

Vadovas linktelėjo. Jis buvo labai patenkintas savimi. Angelas tuomet tyliai nurodė pažiūrėti į 'bibliją'. Žiūrėjau nustebusi, nes Žodžiai iš Viešpaties buvo apšviesti ir iškilę maždaug dviem coliais virš 'biblijos' netikrų žodžių. Niekas kitas, išskyrus angelą ir mane, negalėjo matyti tai, ką matė vadovas.

 

Žodis iš Viešpaties Raudonojo drakono vadovui: „Aš iškėliau tave kaip tik šitam laikui. Jei būtum toliau laikęsis savo kurso, kaip buvo parašyta, tuomet Aš būčiau leidęs tau eiti tuo kursu. Žmonės yra lengvai išvedami klaidingų doktrinų ir visokio blogio praktikų. Vietoj to, tu pasidirbai sau sostą 'aukščiau Dievo'.

 

Todėl Aš leisiu pakilti dar didesnei kariuomenei nei tavoji. Aš iškelsiu Savo Kariuomenę, kuri rodys neįtikėtinus darbus. Tie nuostabūs darbai bus daromi ne ginklų jėga, bet jų rankomis su Mano buvime juose. Niekas negalės pasipriešinti Gyvajam Dievui arba Mano Kariuomenei. Mano Žodis yra Tiesos Žodis. Jis yra pradžia ir bus per amžius.

 

Dabar pažvelk į savo rankas. Pažvelk į savo kojas. Kuri tavo kūno dalis buvo sukurta žmogaus? Išskyrus blogį, kurį tu sąmokslauji, kuri tavo dalis buvo sukurta žmogaus? Tu planuoji didelį blogį, nes tu esi tuščias be manęs. Pažvelk į savo fizinį kūną ir prisimink, jog Aš visa tai sukūriau.

 

Dabar, po to, kai aš užbaigsiu su Savo iniciatyva iš Dangaus, Aš leisiu tau tęsti savo dabartinį kursą. Aš leidžiu tau veikti savo kursu tik tokiu būdu, kuris išpildo Mano planus ir pranašų Žodžius. Aš žinau, kas tu esi ir tai, jog tu žinai, kad yra Dievas, kurį tu turi nugalėti žmonių širdyse.

 

Vis dėlto, tu dabar turi suprasti, jog yra dar viena kariuomenė, kurią tu turi nugalėti, ir tai ne Mano Šventoji Kariuomenė. Tai yra pražūties sūnaus kariuomenė (Juodasis drakonas). Jūs abudu rezgate sąmokslus ir negalite vienas kito matyti tomis dienomis. Jūsų planai pasiliks atskiri iki laiko, kol nebebus atskiri.

 

Dėl to, jog laikai save galingesniu už Dievą, aš sudrebinsiu žemes. Tavo kariaujantieji vyrai supanikuos ir bus apimti sąmyšio. Angelai pasirodys priešais juos ir jie pakels ginklus prieš savo brolius. Atrodys taip, lyg jų broliai būtų priešai, nes jie bus šitaip užsimaskavę.

 

Tuomet Aš atsiųsiu dar didesnę pandemiją ir dar daugiau kraujo praliejimo. Aš siųsiu krušą ir ugnį iš Dangaus į tautas aplink Izraelį. Tuomet jūs visi žinosite, kad Aš esu Dievas virš visų dalykų.“

 

Mačiau, kaip vadovas tapo siaubingai piktas dėl Žodžių, kuriuos jis ką tik perskaitė. Žmonės, esantys aplink jį buvo šokiruoti, nes jie teisingai tikėjosi būti pagirti. Jis trankė su savo kumščiais. Tuomet jis kelis kartus pasitrynė akis. Tuomet jis dar kartą pažvelgė į 'bibliją'. Dievo Žodžiai, kurie buvo iškilę virš teksto, dabar buvo pranykę.

 

Vadovas (žiūrėdamas į asmenį, kuris jam padavė 'bibliją': „Užmuškite jį.“ Vyras buvo iškart nušautas ir akimirksniu mirė. Dabar kreipdamasis į savo ekspertus: „Iš naujo perskaitykite viską, kas buvo atspausdinta. Nepasirodykite pas mane tol, kol nebus viskas patvirtinta. Skaitykite kiekvieną žodį. Nemiegokite tol, kol tai nebus padaryta.“

 

Jie visi atrodė persigandę. Visi pagriebė po 'biblijos' kopiją. Vadovas tuomet išėjo. Angelas tuomet man parodė miestus, supančius Kiniją. Buvo duotas nurodymas juos užimti. Šių miestų gatvės buvo ištuštėjusios.

 

Tuomet aš išvydau gąsdinančią būtybę. Jis buvo beveik permatomas drakono ir tiranozauro rekso mišinys. Tai labai sunku nupasakoti. Ši būtybė judėjo labai greitai. Kadangi žmonės apie tai buvo iš anksto įspėti, daugelis jų jau buvo pasišalinę. Ši būtybė buvo gąsdinanti.

 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-564/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Juodasis drakonas greičiausiai apima arba konkrečią islamišką valstybę, arba keletą islamiškų valstybių. Atkreipkite dėmesį, jog tiek Raudonasis drakonas, tiek ir Juodasis drakonas nėra tik fantastinės būtybės, bet tai tikri dvasinio pasaulio demoniški valdovai, kurie, prižiūrimi šėtono, valdo jiems priskirtas teritorijas.